Diffiniad yw sêr nos Wener yr Eisteddfod

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi mai'r band dawns o'r 1990au, Diffiniad fydd yn cymryd ei lle fel y prif fand ar noson fawr Llwyfan y Maes BBC Radio Cymru.

Yn un o fandiau parti mawr y sîn, mae’u caneuon yn dal i apelio at bobl o bob oed, ac mae’u caneuon eisoes wedi’u hychwanegu at wasanaethau fel Spotify ac iTunes.  Bydd promo arbennig ar gyfer y noson yn cael ei ryddhau ar gyfryngau cymdeithasol gan yr Eisteddfod a Diffiniad am 19.00 heno.

 

Dyma’r grŵp a anfarwolodd glasur Injaroc, Calon, ac a ddaeth â gwên i wynebau cenhedlaeth gyfan o Gymry gyda’u hanthemau cofiadwy wrth iddyn nhw fynd i frig y sîn fel un o fandiau mawr y cyfnod.

 

Yn wreiddiol o ardal Yr Wyddgrug yn y gogledd ddwyrain, ffurfiwyd Diffiniad pan oedd y sîn ‘House’ ar ei anterth, gyda’r ffaith eu bod mor agos at glybiau enwog Cream yn Lerpwl a’r Hacienda ym Manceinion wedi dylanwadu’n drwm ar eu steil o gerddoriaeth. 

 

Gan ddilyn ôl troed Tŷ Gwydr, ffrwydrodd Diffiniad ar y sîn Gymraeg ac aros yno ar y brig am flynyddoedd, cyn rhoi’r gorau iddi ar ôl chwarae’u gig olaf ym Maes B yn 2001.

 

Meddai Ian Cottrell o’r band, “Mae ‘na alw wedi bod ar Diffiniad i ail-ffurfio ers blynyddoedd bellach, ond doedd yr amser byth yn iawn.  Roedden ni i gyd yn teimlo bod angen i ni ddisgwyl am y cyfle iawn cyn cytuno i berfformio fel grŵp eto. 

 

“Ar ôl i Eden berfformio yn y slot yma yn yr Eisteddfod y llynedd, roedden ni’n gwybod mai hwn oedd y slot iawn i ni fel band hefyd, a phan ddaeth yr Eisteddfod atom ni, roedd yn gyfle rhy dda i’w golli.  Rydyn ni wir yn edrych ymlaen at gloi nos Wener ar Lwyfan y Maes BBC Radio Cymru eleni - mae’n dipyn o beth cael dilyn ôl troed artistiaid fel Edward H, Geraint Jarman a Huw Chiswell.”

 

Meddai Sioned Edwards sy’n trefnu gweithgareddau cerddorol yr Eisteddfod, “Mae cymaint o bobl wedi cysylltu gyda’r Eisteddfod yn y gobaith mai Diffiniad fydd yn ymddangos yn y slot yma nos Wener, a dyma ymateb i’r galw drwy ofyn iddyn nhw ail-ffurfio i berfformio ar y Llwyfan.

 

“Mae’u caneuon nhw'r un mor gofiadwy ag erioed, ac fe fydd yn gyfle i ni i gyd gamu nôl i’r 90au a mwynhau rhai o glasuron y sîn Gymraeg.  Alla i ddim aros i’w gweld nhw’n perfformio eto!”

 

Mae heddiw hefyd yn gyfle i gyhoeddi’n ffurfiol fod BBC Radio Cymru’n noddi Llwyfan y Maes eleni, ac mae enw swyddogol y Llwyfan am y flwyddyn fydd Llwyfan y Maes BBC Radio Cymru. 

 

Roald Dahl Plass

 

Dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, “Rydym yn ddiolchgar i BBC Radio Cymru am noddi’r Llwyfan eleni, ac yn edrych ymlaen at weithio gyda’n gilydd yn ystod y cyfnod hyd at yr Eisteddfod ac yn ystod yr wythnos ei hun.  Mae Llwyfan y Maes BBC Radio Cymru wedi’i osod yn y lleoliad perffaith yn Roald Dahl Plass o flaen Canolfan Mileniwm Cymru, a bydd yn sicr yn gyfle i gynulleidfa selog yr Eisteddfod ynghyd â chynulleidfa newydd ac anghyfarwydd i alw draw yn rhad ac am ddim i fwynhau bandiau a pherfformwyr gorau Cymru o ganol dydd tan yn hwyr gyda’r nos.”

 

Ychwanegodd Betsan Powys, Golygydd BBC Cymru, “Rydym fel gwasanaeth wrth ein boddau gyda’r cyhoeddiad heddiw mai Diffiniad fydd yn cloi nos Wener Llwyfan y Maes, ac yn gyfle i ni gyhoeddi’r bartneriaeth rhwng yr Eisteddfod a BBC Radio Cymru eleni.  Rydym yn falch iawn o gefnogi Llwyfan y Maes BBC Radio Cymru, ac yn edrych ymlaen at weld yr arlwy sy’n cael ei drefnu gan yr Eisteddfod ar y Llwyfan drwy gydol yr Ŵyl.

 

“Bydd yr wythnos yn uchafbwynt i’n teithiau haf ni ac mae’r bartneriaeth hon yn gyfle arall i ni a’n cyflwynwyr gysylltu’n uniongyrchol gyda’n cynulleidfa, ac rydym yn edrych ymlaen at fod yn rhan o Eisteddfod drefol ac arbrofol Caerdydd ym mis Awst eleni.”

 

Bydd modd gweld Diffiniad a gweddill artistiaid Llwyfan y Maes BBC Radio Cymru’n rhad ac am ddim yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd o 3-11 Awst.  Cyhoeddir amserlenni llawn ar-lein yn ystod Mai.