Disgyblion ysgol yn ymdrin â sefyllfa NATO

12/09/2014

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ar ddydd Llun 15 Medi bydd disgyblion ysgolion Cwm Rhymni, Plasmawr, Gartholwg, Dyffryn Teifi a Preseli yn cwrdd yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd am dridiau i gymryd rhan mewn gêm argyfwng arbennig sydd wedi ei drefnu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

 

Fel rhan o’r Gêm Argyfwng bydd gofyn i’r disgyblion blwyddyn 12 a 13 wisgo mantell sefydliadau NATO er mwyn gweld sut byddent yn ymdopi gyda cyfres o ddigwyddiadau annisgwyl a pheryglus.


Cynhelir y Gêm Argyfwng gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac fe’i trefnir gan Dr Brieg Powel o’r Coleg ac Adran Wleidyddiaeth Prifysgol Aberystwyth. Mae Brieg yn adnabyddus i nifer fel arbenigwr ar wleidyddiaeth y Dwyrain Canol.

 

Bwriad y gêm argyfwng yw rhoi blas i fyfyrwyr ysgol o’r ystod eang o swyddi sy’n gysylltiedig gyda’r byd gwleidyddol a dyma’r tro cyntaf i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol drefnu gêm o’r fath yn arbennig ar gyfer disgyblion ysgol.

 

Defnyddir Gemau Argyfwng gan y lluoedd arfog, sefydliadau cudd-wybodaeth, llywodraethau, corfforaethau a busnesau rhyngwladol er mwyn ceisio deall sut mae delio gyda datblygiadau annisgwyl a pheryglus. Gan fod chwaraewyr y Gêm yn ymgymryd â rôl arbennig mae’r digwyddiadau a ddatblygir yn gallu bwrw goleuni ar wendidau a bygythiadau na ddisgwylid. Fe ddefnyddir senarios gemau argyfwng gan wasanaeth iechyd Cymru a chorfforaethau fel y BBC.

 

Meddai Dr Brieg Powell, sy’n ddarlithydd gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth: “Mae gemau argyfwng yn ffyrdd defnyddiol iawn o geisio rhagweld a pharatoi ar gyfer bygythiadau a newidiadau annisgwyl. Oherwydd ei defnyddioldeb mae’r dulliau wedi ei fabwysiadu gan trawstoriad o sefydliadau pwysig ym myd llywodraeth, lluoedd arfog, iechyd a busnes. Bydd y gweinidogion a’r arbenigwyr oedd yn Uwchgynhadledd NATO wythnos yn ôl yn gyfarwydd iawn gyda’r dechneg yma o weithio.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net