Diwedd taith ryfeddol yn Ffrainc

07/07/2016

Categori: Chwaraeon, Newyddion

A dyna ni, dyma ddiwedd taith ryfeddol, wrth i Gymru fynd allan o Ewro 2016 yn erbyn Portiwgal.

Ond gallwn fel gwlad fod ymfalchio yn y tim hwn am fynd mor bell. Mae'r garfan hon wedi rhoi popeth dros yr achos ac wedi rhoi Cymru ar y map ac mae pobl dros y byd yn gwybod am Gymru a'r Gymraeg bellach gyda chwmniau fel Adidas, Budweiser a Carlsberg yn trydar trwy iaith y nefoedd.

 

Nid oes raid bellach esbonio lle mae Cymru, achos fe fydd pawb dramor yn gwybod! Dyma wlad Gareth Bale! Mae'r degau o filoedd o gefnogwyr draw yn Ffrainc hefyd wedi bod yn llysgenhadon gwych. Mae Cymdeithas Bel-droed Cymru wedi dangos esiampl trwy sicrhau fod y Gymraeg yn flaenllaw ymhob gohebiaeth, gan drydar yn y ddwy iaith yn gyson, sydd i'w ganmol. 

 

Ers i Gymru gyrraedd y rowndiau olaf y twrnameint, mae’r daith wedi bod yn anhygoel, gan fynd y tu hwnt i bob disgwyliadau ac mae cyrraedd y rownd gyn-derfynol yn gwbl rhyfeddol.  

 

Mae rheolwr Cymru, Chris Coleman wedi dweud mai nid diwedd y daith yw hon ond mae mwy i ddod, gan edrych ymlaen at gemau rhagbrofol Cwpan y Byd yn Rwsia .Fe fydd y daith yn ailddechrau ym mis Medi yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn erbyn Moldova. Welwn i chi yno! 

 

Dyma ychydig o luniau'r noson: