Diwedd y daith i Her Cylchdaith Cymru

13/07/2015

Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Diwedd y daith i Her Cylchdaith Cymru

Daeth Her Cylchdaith Cymru i ben ar Faes Eisteddfod Llangollen dros y Sul, gyda Rhys Meirion a’i griw wedi hel bron i £9,000 ar gyfer Cronfa Elen.

 

Bwriad y daith oedd codi ymwybyddiaeth dros roi organau yng Nghynru, gyda’r her yn dechrau yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyjddan ac ymlaen ar hyd arfordir y gogledd i Gaernarfon ac i lawr i Gaerfyrddin ac ar draws yr M4 i Gaerdydd, gyda rhan olaf y daith yn mynd trwy’r canolbarth, gan orffen yn Llangollen. Ar y ffordd, bu’r cerddwyr yn defnyddio gwahanol fathau o drafnidiaeth o hedfan i go cartio. 

 

Am ragor o wybodaeth am roi arian i'r elusen, ewch yma

 

Mae Lleol.cymru wedi cofnodi rhai o uchafbwyntiau ail ran y daith trwy negeeseuon ar Trydar: