Diwrnod llwyddiannus i Ras yr Iaith

20/06/2014

Categori: Iaith, Newyddion

Diwrnod llwyddiannus i Ras yr Iaith

Mae wedi bod yn ddiwrnod braf i ymgyrch Ras yr Iaith eleni. Cychwynnodd y ras ben bore yn Senedd-dy Owain Glyndŵr ym Machynlleth gyda thwr o redwyr yn cefnogi. Pwrpas Ras yr Iaith yw codi proffil a hyder yr iaith Gymraeg yn ein cymunedau. 

 

O Fachynlleth fe aeth y Ras tuag at Aberystwyth, Tregaron, Llambed, Aberaeron, Cei Newydd, Llandysul, Castell Newydd Emlyn, cyn gorffen y daith yn Aberteifi. 

 

Mae’n edrych fel bod pawb wedi mwynhau mas draw wrth godi ymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg a dyma rhai o uchafbwyntiau'r dydd: