Dod â'r byd ynghyd yn Llangollen gydag enillydd dwy Grammy

06/07/2017

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd y penwythnos hwn yn cloi wythnos lawn o berfformiadau lliwgar o bob cwr o'r byd wrth i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ddod i derfyn.

Ond i gloi'r penwythnos bydd dwy raglen go arbennig ar S4C fydd yn crynhoi ysbryd yr ŵyl - darllediad llawn o gystadleuaeth Côr y Byd 2017 ac uchafbwyntiau cyngerdd arbennig Calling All Dawns.

 

Ar nos Sadwrn, 8 Gorffennaf, bydd S4C yn darlledu pinacl cystadlu'r wythnos yn ei chyfanrwydd, Cystadleuaeth Côr y Byd 2017. Ystyrir y gystadleuaeth yn uchafbwynt y flwyddyn i rai ac mae'n uchel iawn ei pharch. Yn cystadlu nos Sadwrn bydd enillwyr cystadlaethau arbennig y corau ieuenctid, cymysg, meibion, merched a'r categori agored ddaeth i'r brig yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Byddan nhw’n cystadlu am anrhydedd Côr y Byd 2017, tlws Pavarotti a gwobr ariannol o £3,000.

 

Sefydlwyd y gystadleuaeth ym 1987 ac ers ei geni mae dau gôr o Gymru wedi ennill yr anrhydedd sef Cantorion Sirenian o ardal Wrecsam ym 1998 a Cywair o Sir Gâr yn 2005. Eleni, mae nifer fawr o gorau o Gymru yn ymgeisio ym mhob categori. Yn 2016, daeth pedwar côr o Gymru i'r brig yn eu categori a mynd ymlaen i gystadlu ar noson ola'r Eisteddfod. Ond serch hynny, y Bob Cole Conservatory Chamber Choir o'r Unol Daleithiau gipiodd y wobr y llynedd.

 

Mae'r tlws yn un arbennig iawn gan iddo gael ei gyflwyno gan Luciano Pavarotti er cof am ei dad yn 2005. Bu'r tad a'r mab yn cyd-ganu mewn cystadleuaeth yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ym 1995 ac enillon nhw gategori'r corau meibion. Ers marwolaeth Luciano Pavarotti yn 2007, mae'r wobr bellach er cof am y tad a'r mab.

 

Nia Roberts fydd yn cyflwyno'r gystadleuaeth o'r stiwdio ar ran S4C gyda Trystan Ellis-Morris yn cadw cwmni i'r corau gefn llwyfan.

 

Ar nos Sul, 9 Gorffennaf bydd S4C yn darlledu uchafbwyntiau'r Cyngerdd Gala, Calling all Dawns, gan y cyfansoddwr o'r Unol Daleithiau, Christopher Tin. Mae ei waith yn cynnwys caneuon mewn 12 iaith ac enillodd wobr Grammy am yr albwm amlieithog o'r un enw yn 2011.

 

Gwobr Grammy

 

Enillodd Tin Wobr Grammy arall yn yr un flwyddyn hefyd am symudiad agoriadol Calling all Dawns - 'Baba Yetu' (Gweddi'r Arglwydd) sydd yn yr iaith Swahili. Daeth y darn i amlygrwydd yn sgil ei ddefnydd fel trac sain i gêm fideo fyd enwog Civilization IV, y wobr Grammy gyntaf i gael ei rhoi i gyfansoddiad ar gyfer gêm fideo ac mae bellach wedi ei chofnodi gan y Guinness World Records oherwydd hyn.

 

Mae'n gân uchel iawn ei pharch ac yn un o'r caneuon mwyaf poblogaidd ym myd canu corawl modern. Mae gwaith Tin wedi'i berfformio mewn nifer o leoliadau mawreddog ar hyd y byd gan gynnwys y Lincoln Centre, Llundain; y Kennedy Center, Washington a Neuadd Carnegie, Efrog Newydd. Ond tro Llangollen fydd hi wythnos nesaf.

 

Dyma ymweliad cyntaf Christopher Tin â Llangollen ac mae'n edrych ymlaen yn fawr at y profiad.

 

"Mae'r Eisteddfod Ryngwladol yn llwyfan Perffaith ar gyfer Calling All Dawns. Mae'r geiriau yn tarddu o 12 iaith, diwylliant a chrefyddau ar draws y byd ac yn sôn am gylchred bywyd. Y brif neges yn y gwaith yw bod profiadau pawb o bedwar ban byd yn debyg i'w gilydd beth bynnag fo eu cred a'u diwylliant. Mae popeth dwi'n ei wneud yn amlieithog ac yn rhannu'r un nod o ddod â gwahanol ddiwylliannau ynghyd."

 

Yn perfformio gwaith Tin bydd cerddorfa cwmni Opera Cenedlaethol Cymru, corau o Tsieina, De Affrica a'r Unol Daleithiau a nifer o unawdwyr o bedwar ban byd gan gynnwys y soprano o Orseinon, Elin Manahan Thomas.

 

Meddai'r Uwch Gynhyrchydd Hefin Owen o gwmni Rondo sy'n cynhyrchu holl ddarllediadau S4C o Langollen, "Rydym yn hynod falch ein bod yn cynhyrchu uchafbwyntiau o'r Cyngerdd Gala arbennig hwn gyda Christopher Tin. Mae'n fraint cael cydweithio ag e. Mae ei angerdd a'i ddiddordeb mewn cerddoriaeth y byd a'i ddawn i gyfansoddi cerddoriaeth frwd, anthemig yn anhygoel. Mae Llangollen yn llwyfan perffaith ac mae ei waith yn cwmpasu holl naws yr Eisteddfod Ryngwladol. Rwy'n sicr y bydd pawb yn y gynulleidfa yn y pafiliwn a'r rhai sy'n gwylio gartref yn cael eu cyfareddu gan ei waith a'r perfformiadau gan artistiaid o ledled y byd."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru