Doniau disglair chwaraeon Cymru yng ngŵyl yr Urdd

28/06/2017

Categori: Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Fe fydd Gemau Cymru yn cael eu cynnal unwaith eto eleni mewn lleoliadau yn ardal Caerdydd dros benwythnos Mehefin 30 – 2 Gorffennaf 2017.

Tri diwrnod, saith lleoliad, naw camp a bron i 1,250 o athletwyr ifanc gorau’r wlad yn cystadlu ar y lefel genedlaethol uchaf. 

 

Mae’r digwyddiad wedi bod yn cael ei gynnal yn flynyddol er 2011 pan grëwyd y gemau fel ymateb i Gemau Olympaidd Llundain y flwyddyn ganlynol. Erbyn hyn mae’n cael ei gyfrif fel gwaddol barhaol y Gemau Olympaidd yng Nghymru ac un o brif ddigwyddiadau blynyddol Urdd Gobaith Cymru.

 

Yn ystod tridiau’r gemau bydd y 1,250 o gystadleuwyr yn cymryd rhan mewn naw camp gan gynnwys codi pwysau, canŵio, gymnasteg, tenis bwrdd, jiwdo, hoci, pêl-rwyd, athletau, gymnasteg a thriathlon.

 

Caiff Gemau Cymru eu trefnu gan Urdd Gobaith Cymru mewn partneriaeth gyda Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru. Caiff ei noddi gan gwmni Integro, cwmni yswiriant sy’n arbenigo mewn chwaraeon.

 

Cyfle unigryw

 

Meddai Brian Davies, Cyfarwyddwr Perfformiad Elitaidd Chwaraeon Cymru: "Mae hwn yn gyfle unigryw i gymaint o bobl ifanc Cymru gystadlu mewn digwyddiad mor uchel ei broffil, tra hefyd yn profi pethau fel awyrgylch y pentref athletwyr, fel rhan o'u datblygiad ym myd chwaraeon.

 

"Mae gan Gymru hanes gwerthfawr o gynhyrchu athletwyr cyflawn, llwyddiannus ac mae gan ddigwyddiadau fel Gemau Cymru rôl allweddol i’w chwarae i roi cyfle i athletwyr ifanc dawnus droi’r gallu hwnnw yn lwyddiant i’r dyfodol.”

 

Dywedodd Gary Lewis, Cyfarwyddwr Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru:“Mae’r digwyddiad hwn yn arbennig iawn gan fod yr athletwyr ifanc gorau yng Nghymru i’w gweld yn perfformio dros y penwythnos. Rydym wastad yn cael ‘talent spotters’ yn dod yn ystod y penwythnos, yn edrych am sêr y dyfodol. Mae hefyd yn gyfle gwych i ni gydweithio gyda Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru ar ddigwyddiad o’r fath yng Nghymru a hoffwn ddiolch yn fawr i Integro am eu nawdd.”

 

Sêr y dyfodol

 

Meddai Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, Rebecca Evans: “Mae Llywodraeth Cymru yn falch o allu cefnogi Gemau Cymru 2017. Mae’r digwyddiad yn gyfle dihafal i bobl ifanc o Gymru gyfan i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn ystod i o ddisgyblaethau chwaraeon. Mae na bosib y bydd rhai o’r cystadleuwyr yn sêr chwaraeon elitaidd y dyfodol ac rydym eisiau cefnogi eu huchelgais i fod y gorau, fel y gallan nhw fynd ymlaen i gynrychioli Cymru ar lwyfan rhyngwladol. Rwy’n gobeithio y caiff pawb sy’n cymryd rhan brofiad arbennig.”

 

Un elfen bwysig o Gemau Cymru yw’r llysgenhadon. Bob blwyddyn, dewisir pobol ifanc sy’n prysur wneud eu marc yn eu meysydd arbennig. Bydd y llysgenhadon yn bresennol yn y gweithgareddau unigol ac ar gael i’w cyfweld. 

 

Eleni maen nhw fel a ganlyn: Tenis Bwrdd - Benedict Watson; Canwio - Megan Hamer-Evans; Codi Pwysau - Rhodri Beynon; Gymnasteg- Jac Davies; Jiwdo - Gwenllian Northall; Hoci - Jacob Draper; Pêl-rwyd - Nia Jones a Triathlon - Cedol Dafydd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru