Dosbarthiadau cyn-geni cyntaf y De orllewin

19/05/2015

Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd dosbarthiadau cyn geni cyfrwng Cymraeg cyntaf yn y De Orllewin yn cael eu cynnal yng Nghaerfyrddin ac Aberystwyth o fis Mehefin ymlaen, dan law y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.   

 

Bydd y sesiynau ar gyfer mamau beichiog yn cael eu cynnal gan Rachel Williams sy'n ddarlithydd Bydwreigiaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o Brifysgol Abertawe. 

 

Mae Rachel Williams yn meddu ar dros 15 mlynedd o brofiad yn gweithio fel bydwraig, ac yn ei chynorthwyo yn ystod y dosbarthiadau y bydd myfyrwyr bydwreigiaeth o Brifysgol Abertawe.

 

Cynhelir y dosbarthiadau yng Nghaerfyrddin yn yr Uned o dan Arweiniad y Bydwragedd, Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, bob nos Lun o 6.30pm - 8pm, yn cychwyn ar 1 Mehefin; a chynhelir y dosbarthiadau yn Aberystwyth yng Nghanolfan Ôl-raddedig Prifysgol Aberystwyth, bob nos Iau, o 6.30pm - 8pm, yn cychwyn ar 4 Mehefin.

 

 

Iechyd yn ystod beichiogrwydd

 

Wedi’u hanelu at famau sydd dros 28 wythnos i mewn i’w beichiogrwydd, cynhelir y dosbarthiadau unwaith yr wythnos dros gyfnod o bedair wythnos. Bydd y dosbarthiadau yn trafod sawl pwnc gwahanol, gan gynnwys iechyd yn ystod beichiogrwydd ac ymdopi gydag esgor a gwybodaeth am wahanol fathau o ffyrdd i leddfu poen. 

 

Dosbarthiadau yn eu mamiaith

 

Meddai Rachel Williams: “Trwy gynnal dosbarthiadau cyn-geni cyfrwng Cymraeg, rwy’n gobeithio creu awyrgylch hamddenol a chyfeillgar lle bydd menywod a’u partneriaid yn cael y cyfle i dderbyn gwybodaeth yn eu mamiaith - gan osgoi defnyddio terminoleg sy’n anodd ei ddeall.

 

“Bydd y dosbarthiadau’n rhyngweithiol, ac rwy’n gobeithio bydd pawb yn teimlo’n gyffyrddus i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau yn ystod y pedair wythnos, ac yn defnyddio’r profiad fel sylfaen i sefydlu cyfeillgarwch hirdymor gydag eraill sydd yn mynychu”.