Dros 100km mewn diwrnod i Faesyfed

22/08/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae Llysgenhades Sioe Frenhinol Cymru eleni, Laura Thomas, yn bwriadu beicio dros 100km mewn un diwrnod i godi arian at sir nawdd Maesyfed.

 

Ar ddydd Sul 7 Medi bydd y penderfynol Laura’n cychwyn ei thaith 12 awr o amgylch y sir o’i chartref teuluol yn Llanbister.

 

Am y 18 mis diwethaf bu Maesyfed, sir nawdd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2014, yn brysur yn codi arian at eu prosiect: adeiladu estyniad a gwella’r cyfleusterau yn Neuadd Henllan, llety’r stocmyn.

 

“Fel Llysgenhades Sioe Frenhinol Cymru eleni rwyf wedi penderfynu gosod yr her i mi fy hun o feicio o amgylch sir Faesyfed i godi arian ar ran Pwyllgor Ymgynghorol Maesyfed.” meddai Laura.

 

“Bydd y daith brydferth ond bryniog iawn wedi’i rhannu’n bum cymal ac rwyf yn chwilio am bobl i ymuno â mi ar gyfer pob adran neu dewch draw am y diwrnod cyfan… gorau po fwyaf. Rwyf wedi gosod nod i mi fy hun o godi £3,000, felly byddwn yn ddiolchgar iawn o’ch cefnogaeth a’ch rhoddion, mae pob ceiniog yn cyfrif.

 

“Bydd y diwrnod yn dod i ben yn ôl yng Ngwesty’r Llew yn Llanbister ble byddwn yn gallu mwynhau barbeciw haeddiannol iawn, felly os nad ydych yn ffansïo’r reid ar gefn beic, ymunwch â ni yno am ddiod i ddathlu.” ychwanegodd Laura.

 

I noddi Laura tecstiwch RWAS61 £5 neu RWAS61 £10 i 70070 i roi naill ai £5 neu £10, neu fel arall gellwch roi ar-lein yn www.justgiving.com/LadyAmbassador14

 

Bydd pum cymal y daith ym mhob un o ardaloedd codi arian pwyllgor ymgynghorol y sir, sef:

 

  1. Llanbister i Drefyclo (tua 28km) – yn cychwyn am 6 y bore
  2. Trefyclo – Maesyfed (tua 22km)
  3. Maesyfed – Crossgates (tua 15km)
  4. Crossgates – Y Bontnewydd ar Wy (tua 14km)
  5. Y Bontnewydd ar Wy – Llanbister, trwy Raeadr Gwy (tua 35km)

 

Bydd Laura a’r beicwyr eraill yn cael eu cefnogi yn ystod y dydd gan Clive Powel Mountain Bikes o Raeadr Gwy.

 

I gael mwy o wybodaeth e-bostiwch Laura ar laura.jane.thomas83@gmail.com

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net