Dwy brifysgol yn herio'i gilydd yn y Varsity blynyddol

18/04/2016

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae digwyddiad chwaraeon mwyaf i fyfyrwyr yng Nghymru yn cyrraedd ei uchafbwynt ddydd Mercher wrth i fyfyrwyr o Brifysgolion Abertawe a Chaerdydd gystadlu yn yr ugeinfed Varsity Cymru.

Mae’r Varisty eleni yn fwy nag erioed. Mae mwy na 40 o glybiau chwaraeon yn cystadlu dros bum diwrnod, cyn i’r gystadleuaeth gyrraedd ei benllanw gyda’r gêm rygbi fawr yn Stadiwm Liberty, Abertawe.

 

Bydd dros 1,400 o fyfyrwyr yn cystadlu mewn lleoliadau ar draws Abertawe, a chaiff Tarian Varsity ei gyflwyno i’r brifysgol fydd â’r mwyaf o bwyntiau ar ddiwedd y cystadlu. Mae’r campau yn cynnwys rhwyfo, seiclo, criced, polo, tenis, pêl-rwyd a Frisbee Eithafol. Cyflwynwyd pum camp newydd i’r here eleni, athletau, polo-dŵr, bocsio cic a saethyddiaeth.

 

Denodd Varsity 2015 y gynulleidfa fwyaf erioed, gyda 20,000 yn teithio i Abertawe i wylio’r cystadlu, a thorf o dros 16,000 yn gwylio’r gêm rygbi yn Stadiwm Liberty.

 

Mae Prifysgol Abertawe wedi cipio Cwpan Varsity ar 12 o’r 19 achlysur, ond Caerdydd sydd â hi ar hyn o bryd.

 

Yr Ugeinfed Varsity

 

Dywedodd Richard Lancaster, cyfarwyddwr Varsity Cymru, a phennaeth digwyddiadau corfforaethol prifysgol Abertawe: “Rydym yn falch dros ben o fod yn cynnal yr ugeinfed Varsity yma yn Abertawe. Mae Varsity bellach yn ddigwyddiad pwysig yng nghalendr y brifysgol, ac yn uchafbwynt i’r athletwyr a’r cefnogwyr. Mae'n gystadleuaeth gyfeillgar rhwng y myfyrwyr, ac mae'n wych i weld cynifer ohonynt yn cymryd rhan yn y digwyddiad unigryw hwn, gyda miloedd mwy yn teithio i Abertawe i ddangos eu cefnogaeth. "

 

Mae croeso i wylwyr yn y Pentref Chwaraeon ar Lôn Sgeti. Mae’r cystadlu’n cychwyn am 10am.

 

Mae tocynnau i’r gêm rygbi ar gael o swyddfa docynnau Stadiwm Liberty. Mae’r gêm yn cychwyn am 7.30pm.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru