Dwy ddinas, dwy brifysgol, un enillydd…

08/04/2014

Categori: Chwaraeon

Dwy ddinas, dwy brifysgol, un enillydd…

Ar 9 Ebrill, daw myfyrwyr o Brifysgolion Abertawe a Chaerdydd wyneb yn wyneb i frwydro mewn dros ugain o gampau chwaraeon gwahanol i ganfod enillwyr tarian Farsity Cymru. Her Farsity Cymru yw'r digwyddiad mwyaf o’i fath i fyfyrwyr yng Nghymru, a’r ail fwyaf o blith Gemau Farsity Prifysgolion Prydain, yn dilyn y gystadleuaeth rhwng Rhydychen a Chaergrawnt.

 

Yn ystod Her Farsity Cymru, bydd Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd yn cystadlu mewn dros 20 o gampau gwahanol: o bêl-fasged, rhwyfo, golff, hoci a nofio i gleddyfaeth, sboncen a Ffrisbi Eithafol. Mae'r gystadleuaeth yn codi i uchafbwynt â'r gêm rygbi fawr, sy'n cael ei chynnal o flaen torf o filoedd yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd. Eleni, disgwylir torf o dros 18,000 i’r gêm.

 

Mae’r gêm rygbi Farsity wedi tyfu yn flynyddol ers iddi gychwyn ym 1997 a  chynhaliwyd y gornestau am-yn-ail rhwng Parc yr Arfau a maes San Helen. Ers adleoli’r gêm i gyrchfan rygbi eiconig Caerdydd yn 2011, mae’r gêm rygbi flynyddol wedi denu mwy na 50,000 o dyrfa.

 

Yn hanesyddol, Prifysgol Abertawe fu’n ffefrynnau yn flynyddol yn y gêm Farsity Cymreig, gan ennill 11 gêm, colli pump, a chafwyd un gêm gyfartal

 

Gyda’r posibilrwydd o hyd at bum chwaraewr sydd hefyd yng ngharfan Dan 20 Cymru eleni, bydd mwy o dalent ryngwladol ar faes y gêm Farsity nag erioed.

 

Meddai Ryan Jones - fu’n flaenwr i’r Llewod, i Gymru ac i’r Gweilch – ac a fydd yn arwain y digwyddiad: “Mae record lwyddiannus Farsity Abertawe yn dangos yr angerdd a’r paratoad sy’n rhan o bob gêm Varsity blynyddol.

 

“Mae’r gêm yn cynnig cyfle gwych i chwaraewyr gynrychioli eu prifysgol, yn ogystal â rhoi’r cyfle i ffrindiau, cyn-fyfyrwyr a chefnogwyr i ddod at ei gilydd ar gyfer y digwyddiad arbennig hwn".

 

Prif noddwr corfforaethol Farsity eleni yw St. Modwen, arbenigwr adfywio mwyaf blaenllaw'r DU.

 

Meddai Steve Burke, Cyfarwyddwr Gweithredol St.Modwen: “St. Modwen, yw partner Prifysgol Abertawe yng ngwaith datblygiad £450 miliwn Campws y Bae Prifysgol Abertawe.

 

“Mae cam cynta’r prosiect trawsnewidiol hwn, sy’n 776,325 o droedfeddi sgwâr, yn ddatblygiad enfawr i’r brifysgol, a’r ardal hon yn Ne Cymru. Mae’r gwaith adeiladu ar amser, ac rydym ar y trywydd iawn i allu croesawu'r myfyrwyr cyntaf ym mis Medi 2015.

 

“Rydym yn falch iawn o’r berthynas agos rydym wedi meithrin â’r brifysgol, ac rydym yn falch i allu datblygu’r berthynas yma ymhellach fel noddwr swyddogol Farsity Cymru 2014".

 

Meddai Yr Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Abertawe: “Mae Faristy yn gyfarfyddiad rhwng dau o Brifysgolion cryfaf Cymru sydd yn ymfalchïo yn eu proffil ymchwil, cyfarfyddiad rhwng cyfeillion, ond hefyd yn ymryson rhwng gwrthwynebwyr cryf.

 

“Byddwn yn brwydro dros anrhydedd ein sefydliadau unigol yn yr hyn sydd wedi datblygu’n un o ddigwyddiadau chwaraeon mawr Cymru. Bu ein timau yn hyfforddi yn galed ers cryn amser, a dymunaf bob lwc iddynt". 
 

Darlledir y gêm yn fyw ar wefan S4C am 7.30pm, gydag uchafbwyntiau'r gêm yn cael eu darlledu ar sianel S4C am 10.30pm y noson honno.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net