Dwy gymuned yn dathlu dechrau cynhyrchu trydan dros eu hunain

Bydd cymunedau Dyffrynnoedd Ogwen a Phadarn/Peris yng Ngwynedd yn dathlu ddydd Sadwrn yma wrth iddynt ddechrau cynhyrchu trydan dros eu hunain o ganlyniad i'r datblygiadau trydan dwr newydd.

Mae’r ddwy gymuned wedi cydweithio’n agos wrth iddynt droedio’r un tir dros y misoedd diwethaf – tir eithaf garw ar adegau sydd wedi golygu llawer o waith caled ac amynedd di-ben-draw ond mae’r diwrnod mawr wedi cyrraedd, sef lansiadau swyddogol cynlluniau hydro Ogwen ar Afon Ogwen a Phadarn/Peris ar yr Afon Goch. 

 

Gan eu bod wedi rhannu’r chwys a’r ymdrech dros yr un cyfnod maent bellach am gydlansio’r cynlluniau hydro am 11.30 y.b dydd Sadwrn 24 Mehefin. 

 

Mae’n bosibl yn hanesyddol bod hen gystadlu wedi digwydd rhwng stadau’r Faenol a’r Penrhyn ond mae’r cymunedau eu hunain wastad wedi cyd-dynnu a dyma enghraifft wych o’r cydweithio yna. 

 

“Rydw i wedi gwirioni ein bod o’r diwedd yn lansio hydro Ogwen” meddai Meleri Davies, Cadeirydd Ynni Ogwen. “Bydd yn dda cael croesawu Hywel Williams AS i’n plith i ddathlu'r achlysur pwysig a chyffrous yma. Mae pobl Dyffryn Ogwen a’r llu o bartneriaid wedi bod yn gefn ar hyd y siwrne a peth braf bydd lansio’r hydro yn eu cwmni.” “Rydym yn edrych ymlaen at sefyll ar lan yr Afon Goch a gweld Sian Gwenllïan AC Arfon yn gwthio’r botwm ar dyrbin hydro cyntaf Ynni Padarn/Peris” meddai Alun Hughes, Cadeirydd Ynni Padarn/Peris. “Y bobl bach yn cyflawni gwyrthiau dros eu hunain, dyna beth mae hydro yr Afon Goch yn ei gynrychioli. Yn union fel hydro Ogwen mae rhan helaeth o’n cyfranddeiliaid yn lleol a nhw fydd yn derbyn yr elw o gynhyrchu’r trydan yn ogystal ag achosion da lleol.”

 

Anrhydedd

 

“Bydd yn fraint ac yn anrhydedd cael bod yn rhan o’r dathliadau yn y ddwy gymuned.” meddai Hywel Williams AS a Siân Gwenllïan AC Arfon. “Rydym ill dau wedi cefnogi’r cynlluniau hydro cymunedol hyn ac wedi edmygu dycnwch a brwdfrydedd y cymunedau hyn. Mae’n amlwg bod y Rheolwyr Prosiect a’r Contractwyr wedi chwarae eu rhan yn ardderchog er mwyn adeiladu cynlluniau hydro llwyddiannus sy’n amharu cyn lleied â phosibl ar yr afonydd a’r amgylchedd o’u cwmpas.”

 

Fe enillodd Ynni Ogwen yng nghategori ‘Ymgysylltu â’r gymuned’ yng ngwobrau Ynni Gwyrdd Cymru 2016 a chymeradwyaeth uchel ar gyfer Cymuned Cynaliadwy yng ngwobrau Cynnal Cymru 2016. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru