Dydd Gwener Du yn achosi anhrefn unwaith yn rhagor

28/11/2014

Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Mae dydd Gwener du eleni wedi dechrau yn gythryblus gyda'r Heddlu wedi'i galw i Tesco Extra Caerdydd lle y bu cwsmeriaid yn gwrthdaro, gyda channoedd ar gannoedd o siopwyr wedi mynychu'r siop toc ar ol hanner nos bore yma.

 

Ydych chi erioed wedi meddwl o ba le mae'r term Dydd Gwener Du yn dod?

 

Dydd Gwener du yw'r diwrnod sy'n dilyn Diwrnod Diolchgarwch yn yr Unol Daleithau sy'n cael ei weld fel dechrau tymor siopa y Nadolig.

 

Fel gyda dathliadau eraill, mae'r traddodiad wedi lledu i Brydain a Chymru, lle mae'n ddiwrnod mawr bellach i siopau arwerthu. Yn union fel eleni, fe fu'n rhaid galw'r Heddlu i fewn i sawl archfarchnad yn ne Cymru y llynedd.

 

Cofiwch wneud yn fawr o'r bargeinion ond ewch i brynu oddi wrth arwerthwyr lleol yng Nghymru. Yn sicr, y bydd gynnon nhw fargen neu ddwy.