Dyfodol llewyrchus i wyfyn prin yng nghors Fochno

Mae'r dyfodol yn edrych yn llewyrchus i wyfyn prin tu hwnt yng nghors Fochno ger Aberystwyth.

Bydd y gwaith a wneir gan prosiect Cyforgorsydd Cymru LIFE yn helpu i wneud Cors Fochno yn gynefin gwell i'r gwyfyn.

Mae'n debyg bod un o wyfynod prinnaf gwledydd Prydain yr oedd pobl yn tybio ei fod wedi diflannu yn gwneud adferiad rhyfeddol mewn gwarchodfa natur yng nghanolbarth Cymru.

 

Cofnododd arolwg lindys blynyddol eleni gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yr ail nifer uchaf o gwrid y gors ers dechrau'r gwaith monitro ym 1988.

 

Cofnododd y cyfrif yn Nghors Fochno ger Aberystwyth 122 o lindys, dim ond un yn llai na’r 123 a gofnodwyd y llynedd.

 

Ond dim ond rhan fach iawn o'r safle y mae'r arolwg blynyddol yn ei arolygu sy'n golygu y gellid dod o hyd i ragor.

Cynhelir yr arolwg gyda'r nos gan fod y lindys yn nosol ac yn treulio'r diwrnod o dan y ddaear.

Unwaith bydd hi'n dywyll, byddant yn dringo coesyn eu planhigyn bwyd ac yn dod allan i fwydo. Maen nhw'n gwneud hyn gyda'r nos pan fo llai o risg y bydd adar yn eu bwyta.

 

Canlyniadau gwych

 

Dywedodd Jack Simpson, Swyddog Prosiect a Monitro Cyforgorsydd Cymru LIFE: “Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae hwn yn ganlyniad gwych sy'n profi gwerth y ffordd rydym yn rheoli'r cynefin yng Nghors Fochno.

“Fel cyforgors iseldirol, mae Cors Fochno yn gadarnle i'r rhywogaeth hon oherwydd ei gyflenwad helaeth o fwyd a'i bridd mawnog.

“Prif blanhigyn bwyd lindys Cors Fochno yw helygen fair, sy’n tyfu’n helaeth, ac maen nhw hefyd yn bwydo ar greiglus, ac weithiau andromeda’r gors.

 

“O ystyried bod yr arolwg blynyddol yn cofnodi 45 o lindys ar gyfartaledd, mae canlyniadau eleni yn eithriadol o uchel, o gymharu â blynyddoedd blaenorol fel 2017 lle na welwyd ond 19 o lindys.”