Dyma wythnos Eisteddfod Conwy 2019: Cymru, Lloegr a Llanrwst

Dyma oedd wythnos Eisteddfod Conwy 2019. Er gwaetha’r glaw diwedd yr wythnos, bu’n Eisteddfod hynod lwyddiannus, gyda llawer o uchafbwyntiau yn dod i’r cof.

Yr oedd yn Eisteddfod fythgofiadwy i Guto Dafydd wrth iddo gipio’r dwbwl, sef y Goron a Gwobr Daniel Owen. Yna, daeth y bardd nodedig Jim Parc Nest neu T James Jones i’r brig gyda’r Gadair am yr eildro. 

 

Y me’r Genedlaethol bellach yn Wyl fawreddog yng ngwir ystyr y gair i ddathlu a llwyfannu llawer o’n Cymreictod, o’r diwylliant ieuenctid i bob agwedd o’n bywyd cenedlaethol. O’r Pentref Gwyddoniaeth i’r Babell Lên, dyma’r Gymraeg ar ei mwyaf hyderus yn trafod pob pwnc o bwys yn yr Unfed Ganrif ar hugain.  Bydded hynny i barhau. 

 

Edrych yn ôl ac edrych ymlaen

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o uchafbwyntiau’r wythnos. Mae’n amser i edrych yn ôl ar wythnos Cymru, Lloegr a Llanrwst ac ymlacio gan edrych ymlaen at Dregaron yn 2020. Mwynhewch.