’Dyw’r Ffair Aeaf ond ychydig ddyddiau i ffwrdd

27/11/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Gyda llai nag wythnos i fynd nes bydd maes y sioe yn Llanelwedd yn llawn ymwelwyr, arddangoswyr a da byw o safon, mae’r paratoadau ar gyfer 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dod at ei gilydd yn berffaith.

 

Wedi’i chynnal gyntaf yn 1990 ac yn wreiddiol dim ond yn achlysur undydd cymharol fach, mae llawer yn cyfeirio at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru bellach fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop ac mae hi wedi hen ymsefydlu fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd ar galendr sioeau amaethyddol Prydain. Mae stocmyn blaenllaw o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn cystadlu am y prif wobrau yn y dosbarthiadau a’r cystadlaethau gydag ychydig yn llai na 30,000 o ymwelwyr yn mynychu’r ffair ddeuddydd flynyddol.

 

Gyda dros 1,340 o wartheg, defaid, moch a cheffylau yn ogystal â 175 o gynigion yn y dosbarthiadau carcas ŵyn, mae llawer yn y fantol ar gyfer gwerth deuddydd gwych o gystadlaethau.

 

Un o brif noddwyr Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yw HSBC. Y Midland Bank yn wreiddiol, bu HSBC yn noddi’r ffair ers ei dechreuad 25 mlynedd yn ôl. Mewn cydnabyddiaeth o’u cefnogaeth a’u teyrngarwch parhaus, bydd ffair eleni’n cael ei hagor yn swyddogol gan Roy Davies, Rod Williams (ill dau wedi ymddeol yn awr, ond gynt gyda Midland Bank a HSBC) ac Allan Wilkinson (pennaeth amaethyddiaeth HSBC ar hyn o bryd). Bydd y seremoni agoriadol yn cael ei chynnal i fyny’r grisiau yn y Pafiliwn Rhyngwladol am 10.30 y bore ar ddydd Llun 1 Rhagfyr.

 

Yn dilyn yr agoriad swyddogol bydd cyflwyniad Gwobr Goffa John Gittins 2014, Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen CAFC 2015, Gwobr Ysgoloriaeth Ffermio CAFC/Nuffield 2015 a’r Gystadleuaeth Celf a Dylunio i Blant (enillydd dyluniad cerdyn Nadolig 2014).

 

Ynghyd â’r rhaglen orlawn arferol o gystadlaethau, dosbarthiadau, arddangosiadau ac arddangosfeydd bydd y ffair ddeuddydd yn llawn dop o ddathliadau â thema jiwbilîi arian, yn cynnwys siopa gyda’r hwyr am ddim ac arddangosfa tân gwyllt i ddathlu ar y nos Lun ac ymweliad gan Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol ar y dydd Mawrth.

 

Draw oddi wrth y cylchoedd beirniadu mae goreuon cynhyrchwyr bwyd Cymru yn arddangos eu cynnyrch ac mae siopwyr Nadolig yn gallu chwilota’r cannoedd o stondinau masnach, arddangosiadau, arddangosfeydd a dathliadau jiwbilî arian.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net