Edrych yn yn ôl ar 16 mlynedd o brosiectau cynaliadwy

12/12/2016

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn edrych yn ôl ar lwyddiant dros gyfnod o 16 mlynedd yn rhoi bron i £2,860,348 i dros 201 o brosiectau cynaliadwy.

Ymhlith y prosiectau diweddar i dderbyn cefnogaeth mae Dr Beynon’s Bug Farm, adeilad cynaliadwy yng Ngerddi Caerog Stagbwll a phrototeip yr eco-gartref, Tŷ Solar.

 

Dywedodd Swyddog yn Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Emma Taylor, “Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn darparu cefnogaeth i brosiectau cynaliadwy arloesol sy’n cynnig atebion ymarferol i ffordd fwy cynaliadwy o fyw. Mae hyn o fudd i’r Parc Cenedlaethol a’i gymunedau drwy sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion pobl, yr amgylchedd a’r economi leol.

 

“Roedd mwy nag 80% o’r prosiectau a ddewiswyd ar hap ar gyfer dadansoddiadau manylach wedi cyflawni eu nodau ac yn parhau i weithredu hyd yma, ac roedd yr holl brosiectau wedi cyflawni un neu fwy o’r egwyddorion datblygu cynaliadwy. Mae llawer ohonynt yn parhau i sicrhau manteision amgylcheddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol ymhell ar ôl i’r cyllid ddod i ben.

 

201 o brosiectau

 

Yn eu tro, mae’r 201 o brosiectau a gyllidwyd wedi denu mwy na £5 miliwn o gyllid cyfatebol, gyda chyllid Cronfa Datblygu Cynaliadwy yn cyfrannu at brosiectau sydd â gwerth cyffredinol o fwy nag £8 miliwn. Neilltuwyd £86,555 o’r cyllid i 66 o brosiectau ar ffurf Grantiau Gwyrdd Bychain.

 

Mae pwyllgor sy’n cynnwys Aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gyfrifol am ystyried yr holl geisiadau am gymorth ariannol mewn perthynas â’r CDC ac am fonitro ac adolygu’r cynllun.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru