Edwards o Gonwy yn dod i'r brig

21/11/2017

Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bu cigyddion o bob cwr o Gymru yn cystadlu y mis hwn am yr anrhydedd o gael eu henwi’n Siop Gigydd Cymreig y Flwyddyn, mewn seremoni a drefnwyd gan y cylchgrawn Meat Trades Journal ac a noddwyd gan Hybu Cig Cymru.

Mewn seremoni rwysgfawr yn Neuadd y Sir Llundain, roedd y disgwyl am y canlyniad yn eiddgar ar ran cigyddion N.S. James o Raglan, Edwards o Gonwy, ac Eynon’s o Sanclêr. A’r gogs ddaeth i’r brig eleni, gyda siop draddodiadol Ieuan Edwards yn cipio’r wobr Gymreig.

 

Dywedodd Swyddog Marchnata HC Kirstie Jones, “Mae Hybu Cig Cymru yn cefnogi cigyddion annibynnol drwy’r flwyddyn trwy ddeunyddiau man-gwerthu a marchnata trwy’n Clwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

 

“Mae cigyddion annibynol Cymru yn enwog am safon y cig ac arbenigedd y bwtsieriaid, ac roedden ni’n falch iawn o noddi’r gwobrau yma gyda Meat Trades Journal eto eleni,” ychwanegodd.

 

“Cafodd cigyddion Cymru lwyddiant mawr yn ddiweddar, gydag ysgolor HCC Peter Rushforth yn cael ei goroni’n Gigydd Ifanc Prydain yn 2016,” meddai Kirstie. “Llongyfarchiadau mawr i Eynon’s, N.S. James ac wrth gwrs i Edwards o Gonwy ar eu llwyddiant.”

 

Edwards o Gonwy

 

Dywedodd Ieuan Edwards, perchennog Edwards o Gonwy, “Mae ennill y wobr diweddaraf yma wedi creu cyffro o fewn y busnes, ac mae’n cwsmeriaid selog wrth eu bodd! Fel cefnogwyr cryf o Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru mae’n anrhydedd o’r mwya i gael ein coroni’n Gigydd Cymreig Gorau 2017.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru