Eisteddfod yr Urdd yn croesawu'r Baton i'r Brifwyl yn y Bala

28/05/2014

Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Iaith

Baton i'r Brifwyl yn y Bala

Dydd Llun 26 Mai 2014 bydd baton Gemau’r Gymanwlad yn cyrraedd maes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 yn y Bala am ddiwrnod llawn o hwyl ar faes y brifwyl. Bydd y baton, ynghyd â Clyde (masgot y Gemau), Mistar Urdd, y rhedwr Iwan Thomas a'r 18 sy’n cludo’r baton yn rhan o Seremoni Agoriadol yr Eisteddfod am 1030 ym mhafiliwn yr Eisteddfod. Bydd y seremoni agoriadol fawreddog, a ddarlledir yn fyw ar S4C a BBC Radio Cymru yn cyflwyno’r tîm cyfan o gludwyr i'r gynulleidfa yn y pafiliwn ac i’r miloedd fydd yn gwylio ar y teledu a gwrando ar y radio.

 

Dyma gyfle i blant a phobl ifanc y maes ynghyd a chefnogwyr ac ymwelwyr i'r Maes ddangos eu cefnogaeth i dîm Cymru a fydd yn cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad yng Nglasgow yn ystod yr haf.

 

Yn dilyn y seremoni, bydd y baton yn mynd ar ras gyfnewid o amgylch y Maes gyda’r 19 o gludwyr yn cymryd eu tro i gario’r baton ar y maes. Bydd y rhedwr 400 metr Iwan Thomas yn dechrau'r ras gyfnewid a ddilynir gan y 18 o unigolion sydd wedi cael eu henwebu i gario'r baton oherwydd eu gwaith gwirfoddoli gyda'r Urdd.

 

Roedd y broses o ddewis cludwyr yn digwydd trwy i unigolion enwebu eu hunain neu dderbyn enwebiad gan bobl eraill. Ac yna, dewisiodd yr Urdd y 18 lwcus. Yn ogystal â'r ras gyfnewid bydd Clyde a Mistar Urdd hefyd yn rhan o'r bwrlwm ac yn cael cyfle i ddangos eu talentau chwaraeon yn yr ardal chwaraeon ar y Maes. Bydd y cludwyr hefyd yn cael cyfle fwynhau’r maes gan ymweld â'r degau o stondinau a mynychu sesiwn goginio arbennig o fwyd Cymreig ac Albanaidd gyda’r cogydd Dudley Newbery.

 

Bydd y miloedd sy'n mynychu'r Maes hefyd yn cael cyfle i weld y baton a chwrdd â'r cludwyr wrth grwydro’r Maes gyda Clyde a Mistar Urdd.

 

Am ragor o wybodaeth ac i ymuno â'r hwyl yn ystod yr ymweliad a'r Eisteddfod, ewch i urdd.org/eisteddfod. Am docynnau i’r maes a chyngherddau nos ewch i urdd.org/eisteddfod/ tocynnau neu galw 0845 257 1639.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net