Elusen i'r digartref yn curadu arddangosfa gelf

02/11/2017

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Am y tro cyntaf mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wedi gwahodd grŵp amrywiol, sydd wedi profi digartrefedd yn y gorffennol, i ddethol gweithiau ar gyfer arddangosfa newydd. Mae Penderfyniad Pwy? wedi agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Mae Penderfyniad Pwy? yn arddangosfa celf gyfoes wedi'i churadu gan ddefnyddwyr gwasanaeth The Wallich, elusen sy’n cefnogi pobl ddigartref yng Nghymru. Mae'r unigolion wedi cyfrannu at bob rhan o'r broses o'r dechrau i'r diwedd. Yn ogystal â dethol a dehongli'r gweithiau, dyma nhw'n cyfrannu at y gwaith dylunio a gosod, paratoi digwyddiadau cyhoeddus a rhaglen addysg, marchnata a llawer mwy. 

 

Detholwyd Penderfyniad Pwy? o’r 600 o luniau, cerfluniau, ffilmiau, printiau a gosodweithiau y mae’r Amgueddfa ac Ymddiriedolaeth Derek Williams wedi’u caffael dros y deng mlynedd diwethaf, ac mae'r arddangosfa yn ddathliad o'r bartneriaeth chwarter chanrif rhwng y ddau sefydliad. Ers 1992 mae Ymddiriedolaeth Derek Williams wedi bod yn greiddiol i ddatblygiad un o gasgliadau celf fodern a chyfoes gorau gwledydd Prydain.

 

Ymhlith y casgliad mae gwaith artistiaid cyfoes megis Anthony Caro, Olga Chernysheva, Richard Deacon, Laura Ford, Richard Long, Paula Rego, Clare Woods a Bedwyr Williams

 

Hefyd yn rhan o'r arddangosfa mae casgliad o 70 a mwy o weithiau cerameg o gasgliad rhagorol y perchennog oriel Anita Besson (1933-2015) a adawyd mewn cymynrodd i Ymddiriedolaeth Derek Williams yn 2016. Mae'n cynnwys gweithiau 13 o artistiaid gan gynnwys Lucie Rie, Hans Coper, Ryoji Koie a Claudi Casanovas, a dyma'r tro cyntaf i'r gweithiau gael eu dangos gyda'u gilydd.

 

Bydd cyfle i bob ymwelydd hefyd gyfrannu at Penderfyniad Pwy? drwy bleidleisio i ‘ryddhau’ eu hoff waith celf o’r storfa a’i arddangos yn gyhoeddus.

 

Dywedodd Nick Thornton, Pennaeth Celf Gyfoes Amgueddfa Cymru: "Mae wedi bod yn brofiad gwych i bawb yn yr Amgueddfa gydweithio gyda churaduron The Wallich." Diolch i'w gwaith caled a'u persbectif unigryw llwyddwyd i gynhyrchu arddangosfa uchelgeisiol sy'n dod â chelf gyfoes yn agosach at ein holl ymwelwyr.

 

“Mae wedi bod yn siwrnai mor ddiddorol i bawb, sy'n tanlinellu'r budd mawr a ddaw o roi'r cyfle i bobl o bob rhan o'n cymdeithas gyfrannu at waith sefydliadau diwylliannol.” 

 

Mae defnyddwyr gwasanaethau The Wallich, fel Ian Harris, wedi cael boddhad mawr o'u cyfraniad at yr arddangosfa. "Rydw i'n falch iawn o fy nghyfraniad i'r arddangosfa hon ac yn methu aros tan ei bod hi'n agor." meddai.

 

Cyfranogiad diwylliannol ehangach

 

Un arall o guraduron The Wallich yw Michale Pugh, atebodd bwysigrwydd Penderfyniad Pwy? i hybu cyfranogiad diwylliannol ehangach: "Fyddwn i ddim wedi meddwl mynd i'r Amgueddfa cyn hyn, ond nawr 'mod i yma rydw i wedi mwynhau pob eiliad. Dydw i ddim yn ofn dod yma fy hun bellach."

 

Dywedodd Sian David, Pennaeth Cyfranogiad a Chynnydd The Wallich: "Mae The Wallich yn cytuno'n llwyr â'r syniad fod celf yn rhywbeth i bawb. Rydyn ni'n gwneud mwy na chymryd pobl oddi ar y strydoedd. Rydyn ni'n ceisio rhoi profiadau cyfoethog i'n defnyddwyr a chreu cyfleon cyffrous, unigryw ac anghyffredin.

 

"Mae nifer o gyfranogwyr y project wedi profi caledi, ond mae nhw bellach ar lwybrau newydd i wella eu bywydau.

"Gobeithiwn i barhau i weithio mewn partneriaeth â sefydliadau diwylliannol fel Amgueddfa Cymru, er mwyn meithrin sgiliau a hapusrwydd ein defnyddwyr."

 

Dywedodd William Wilkins, Ymddiriedolwr ac Ymgynghorydd Artistig i Ymddiriedolaeth Derek Williams: "Dim ond cyfran fechan yw'r hyn a welir yma o'r holl gaffaeliadau a gefnogwyd gan yr Ymddiriedolaeth dros y 25 mlynedd diwethaf. Mae'r paentiadau yn cynnwys caffaeliadau canmlwyddiant o waith Picasso, a gwaith gan Hockney a Michael Andrews. Rydyn ni hefyd wedi caffael toreth o gerameg gan ychwanegu gweithiau cain, cyfoes o Japan, America, yr Eidal a Sbaen at y casgliad Prydeinig gwreiddiol."

 

Mae mynediad am ddim i'r arddangosfa. Cynhelir cyfres o sgyrsiau awr ginio hefyd fydd yn rhoi cip ar yr arddangosfa a'r modd y cafodd ei churadu.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru