Emyr Jones Parry yn siarad am Brexit a Chymru

27/01/2017

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd cyn-gynrychiolydd Prydain i’r Cenhedloedd Unedig yn siarad am oblygiadau penderfyniad Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth yr wythnos nesaf.

Bydd Syr Emyr Jones Parry yn traddodi darlith yn dwyn y teitl 'Her Gweithredu Brexit a'r Oblygiadau ar gyfer Polisi Tramor Prydain.' gyda’r noson yn dechrau am 6yh. 

 

Mae Syr Emyr Jones Parry yn aelod o grŵp cynghori Llywodraeth Cymru ar Brexit. Yn Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, ganwyd Syr Emyr Jones Parry yng Nghaerfyrddin. Yn raddedig o Brifysgol Caerdydd, dyfarnwyd PhD iddo mewn Ffiseg o Gaergrawnt. Bu'n Ddiplomat o 1973 - 2007, a’i swyddogaethau olaf oedd fel Llysgennad i'r Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd, Cynrychiolydd Parhaol i NATO, a Chyfarwyddwr Gwleidyddol y Swyddfa Dramor. O 2007 - 2009 bu'n gadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan ar Bwerau’r Cynulliad Cenedlaethol Cymru i’r Dyfodol. 

 

Annog trafodaeth

 

Dywedodd yr Athro Milia Kurki, Cyfarwyddwr Ymchwil yn yr Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol, "Yn dilyn y bleidlais hollbwysig yr haf diwethaf, mae'r adran wedi ceisio annog trafodaeth ar broses 'Brexit' sydd yn mynd yn fwyfwy cymhleth a dadleuol.’

 

"Y ddau ddigwyddiad hyn yw'r diweddaraf mewn cyfres o sgyrsiau a darlithoedd cyhoeddus sy’n ystyried beth mae gadael yr Undeb Ewropeaidd yn ei olygu i Aberystwyth, i Gymru, y DU a thu hwnt. Rydym yn edrych ymlaen at glywed barn arbenigol yr Athro Keating a Syr Emyr Jones Parry – ac, ar yr un pryd, yn awyddus i fod yn rhan o ddeialog ar broses sy'n bwysig i bob un ohonom, fel unigolion ac ar y cyd."

 

Mae’r digwyddiad sy’n cael ei gynnal nos Iau Chwefror 2 yn rhad ac ddim ac yn agored i’r cyhoedd.  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru