Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 26/05/201

28/05/2014

Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 26/05/201

Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 26/05/2014

Cystadleuaeth: 165 Unawd Bl 2 ac iau
1 Cadi Owen Ysgol Gymraeg Rhydaman, Cylch Dyffryn Aman, Dwyrain Myrddin
2 Erin Fflur Morgan Ysgol Gynradd Y Dderwen, Cylch Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin
3 Harriett Wells Ysgol Gynradd Sant Curig, Cylch Y Fro, Caerdydd a'r Fro

Cystadleuaeth: 166 Unawd Bl 3 a 4
1 Alys Thomas Ysgol G. Gymraeg Llantrisant, Cylch Llantrisant, Morgannwg Ganol
2 Osian Trefor Hughes Adran Deiniolen, Cylch Arfon, Eryri
3 Mared Morris Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Cylch Dinbych, Dinbych

Cystadleuaeth: 171 Parti Unsain Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. hyd 50)
1 Ysgol Gynradd Llanelltyd, Cylch Idris, Meirionnydd
2 Ysgol Gynradd Y Talwrn, Cylch Cefni, Môn
3 Ysgol Gynradd Trewen, Cylch Llandysul, Ceredigion

Cystadleuaeth: 173 Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Hyd 150)
1 Ysgol Gynradd Llanddarog, Cylch Mynydd Mawr, Gorllewin Myrddin
2 Ysgol Gymraeg Bodringallt, Cylch Rhondda, Cymoedd Morgannwg
3 Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Cylch Rhuthun, Dinbych

Cystadleuaeth: 176 Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
1 Adran Llanuwchllyn, Cylch Penllyn, Meirionnydd
2 Ysgol G. Gymraeg Llantrisant, Cylch Llantrisant, Morgannwg Ganol
3 Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Cylch Llanelli, Dwyrain Myrddin

Cystadleuaeth: 203 Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1 Nia Benham Ysgol Gynradd Talybont, Cylch Aberystwyth, Ceredigion
2 Christopher Sabisky Ysgol Gynradd Betws y Coed, Cylch Uwch Conwy, Conwy
3 Sophie Ward Ysgol Gynradd Madras, Cylch Maelor, Fflint a Wrecsam

Cystadleuaeth: 205 Unawd Piano Bl 6 ac iau
1 Menglin Li Ysgol Gynradd Rhydypenau, Cylch Dwyrain Caerdydd, Caerdydd a'r Fro
2 Erin Aled Adran Llanuwchllyn, Cylch Penllyn, Meirionnydd
3 Charlotte Kwok Ysgol Gynradd Dolau, Cylch Llantrisant, Morgannwg Ganol

Cystadleuaeth: 207 Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1 Marteg Dafydd Ysgol Gynradd Y Garnedd, Cylch Bangor / Ogwen, Eryri
2 Mariel Havard-Griffiths Ysgol Gynradd Bod Alaw, Cylch Bro Dulas, Conwy
3 Cesia Rhys Lewis Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Cylch Y Fro, Caerdydd a'r Fro

Cystadleuaeth: 208 Parti Recorder Bl 6 ac iau
1 Ysgol Bro Dewi, Cylch Dewi, Penfro
2 Ysgol Gynradd Spittal, Cylch Clunderwen, Penfro
3 Ysgol Gynradd Llannon, Cylch Mynydd Mawr, Gorllewin Myrddin

Cystadleuaeth: 209 Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1 Ysgol Gynradd Bontnewydd, Cylch Arfon, Eryri
2 Ysgol Gymraeg Bryniago, Cylch Llwchwr, Gorllewin Morgannwg
3 Ysgol Y Wern, Cylch Dwyrain Caerdydd, Caerdydd a'r Fro

Cystadleuaeth: 236 Y Fedal Gyfansoddi dan 25 oed
2 Rhodri Hedd Tu allan i Gymru, Cylch Tu allan i Gymru, Tu allan i Gymru
3 Fleur Snow Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul, Ceredigion

Cystadleuaeth: 237 Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1 Efan Williams Ysgol Gymraeg Treganna, Cylch Gorllewin Caerdydd, Caerdydd a'r Fro
2 Gruffydd Elis Rogers Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Cylch Dinbych, Dinbych
3 Cadi Owen Ysgol Gymraeg Rhydaman, Cylch Dyffryn Aman, Dwyrain Myrddin
26/05/2014 Tudalen 1 o 2

Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 26/05/2014
Cystadleuaeth: 238 Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1 Enlli Davies Adran Llanuwchllyn, Cylch Penllyn, Meirionnydd
2 Cerys Tommason-James Ysgol Gymraeg Rhydaman, Cylch Dyffryn Aman, Dwyrain Myrddin
3 Elain Iorweth Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Cylch Ffestiniog, Meirionnydd

Cystadleuaeth: 240 Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Y.C.)
1 Ysgol Gymraeg Teilo Sant, Cylch Blaenau Tywi, Dwyrain Myrddin
2 Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Cylch Treffynnon, Fflint a Wrecsam
3 Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Cylch Uwch Conwy, Conwy

Cystadleuaeth: 260 Dawns Werin Bl 4 ac iau
1 Adran Penrhyd, Cylch Dyffryn Aman, Dwyrain Myrddin
2 Ysgol Gynradd Glan Cleddau, Cylch Dewi, Penfro
3 Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Cylch Rhondda, Cymoedd Morgannwg

Cystadleuaeth: 263 Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1 Adran Bro Taf, Cylch Pontypridd, Morgannwg Ganol
2 Aelwyd Penrhyd, Cylch Dyffryn Aman, Dwyrain Myrddin
3 Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Cylch Uwch Conwy, Conwy

Cystadleuaeth: 273 Dawns Greadigol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
1 Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Cylch Maelor, Fflint a Wrecsam
2 Ysgol Gynradd Santes Tudful, Cylch Cynon a Merthyr, Cymoedd Morgannwg
3 Ysgol Dafydd Llwyd, Cylch Bro Hafren, Maldwyn

Cystadleuaeth: 283 Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1 Peredur Llywelyn Ysgol Gynradd Llandysul, Cylch Llandysul, Ceredigion
2 Gruffudd Vaughan Jones Ysgol Gynradd Pen Barras, Cylch Rhuthun, Dinbych
3 Mabli Grug Hampson Ysgol Gynradd Glanrafon, Cylch Yr Wyddgrug, Fflint a Wrecsam

Cystadleuaeth: 284 Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1 Moi Hallam Ysgol Gynradd Felinheli, Cylch Bangor / Ogwen, Eryri
2 Efa Bleddyn Jones Ysgol Gynradd Glantwymyn, Cylch Bro Ddyfi, Maldwyn
3 Elan Davies Ysgol Gymraeg Llundain, Cylch Tu allan i Gymru, Tu allan i Gymru

Cystadleuaeth: 295 Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1 Madeleine Carter-Lewis Ysgol Babanod Llanfairfechan, Cylch Bro Conwy, Conwy
2 Ethan Beech Ysgol Gynradd Parc y Llan, Cylch Yr Wyddgrug, Fflint a Wrecsam
3 Isaac Gardner Ysgol Gynradd Albert, Cylch Y Fro, Caerdydd a'r Fro

Cystadleuaeth: 296 Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)

1 William Phillips Ysgol Gynradd Croesgoch, Cylch Dewi, Penfro
2 Lucas Anderson Ysgol Gynradd Craig y Don, Cylch Bro Conwy, Conwy
3 Amelia Martin Ysgol Gynradd Abernant, Cylch Cwm Taf, Gorllewin Myrddin

Cystadleuaeth: 370 Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1 Ysgol Gynradd Pencae, Cylch Bro Conwy, Conwy
2 Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Cylch Rhuthun, Dinbych
3 Ysgol Gynradd Penygloddfa, Cylch Bro Hafren, Maldwyn

Cystadleuaeth: 371 Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1 Ysgol Gynradd Craig y Don, Cylch Bro Conwy, Conwy
2 Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth, Ceredigion
3 Ysgol Gynradd Spittal, Cylch Clunderwen, Penfro
( 68 ennillydd i gyd )