Enillydd coron Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014 yw Llio Maddocks

30/05/2014

Categori: Eisteddfod yr Urdd

Llio Maddocks

Breuddwyd enillydd y goron yw bod yn awdur

 

Enillydd coron Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014 yw Llio Maddocks sy’n wreiddiol o Lan Ffestiniog, ond sydd bellach yn byw yn Llundain. Mae Llio’n gweithio i gwmni cyhoeddi llyfrau print a digidol byd eang yn Llundain. Breuddwyd Llio yw ennill ei bywoliaeth fel awdur.

 

Mae’r goron yn cael ei chyflwyno i’r Prif Lenor am ysgrifennu darn neu ddarnau o ryddiaith dros 4,000 o eiriau ar y thema Pellter.

 

Derbyniwyd 17 ymgais a dywedodd y beirniaid, Dewi Prysor a Bethan Gwanas, bod tri yn sefyll allan yn gystadleuaeth a chwech arall yn haeddu sylw.

 

‘Llongau Bach’ ddaeth i’r brig, sef ffug enw Llio Maddocks.

 

Yn ôl y beirniaid: “Roedd brawddeg agoriadol Llongau Bach yn bendant yn hoelio sylw'r ddau ohonom.  Dyma awdur sy’n gwybod sut i sgwennu: mae yma stori dda, deimladwy, deialogi gwych, hiwmor cyfoes a naturiol a sylwadau crafog am gymdeithas heddiw. Mae’n gallu cyfleu popeth mor gynnil: galar, sioc, cyfeillgarwch, snobyddiaeth, diffygion cyrsiau sgwennu creadigol... mae hon yn wledd o stori sy’n llifo’n berffaith, ac roedden ni’n methu ei rhoi i lawr.”

 

Llio Maddocks

Mae Llio yn hoff iawn o ysgrifennu creadigol ers yn ifanc: “Ces fy annog i sgwennu creadigol yn yr ysgol, yn arbennig gan Miss Gwen Edwards, Pennaeth yr Adran Gymraeg yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog.  Bûm yn cystadlu mewn amryw o eisteddfodau lleol, ac enillais dlws Llenyddiaeth Ieuenctid yn Eisteddfod Mynytho yn 2013.”

 

Mynychodd Llio Ysgol y Moelwyn  Blaenau Ffestiniog ac Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst, cyn astudio Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Leeds. Mae wedi bod yn aelod brwd o Ysgol Glanaethwy am wyth mlynedd, a chafodd flas yno ar ysgrifennu sgriptiau. Ei gobaith yw gweithio fel Golygydd.

 

“Rwyf wedi cystadlu’n aml yn Eisteddfod yr Urdd a’r Genedlaethol ar gystadlaethau llwyfan a gwaith cartref, a hon yw’r ail waith i mi gystadlu am y goron.”

 

Diddordebau Llio yw darllen, teithio, ac mae’n hoffi coginio a sgïo.

 

Cyflwynwyd y goron eleni gan Undeb Amaethwyr Cymru a diolchodd yr Undeb i Mari Eluned, Mallwyd am greu’r goron gywrain.

 

Yn ail yn y gystadleuaeth eleni mae ‘Patrobas’ sef Iestyn Tyne o Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Cylch Llŷn ac yn drydydd ‘Bendramwsogl’ sef Miriam Elin Jones, Aelod Unigol, Cylch Caerfyrddin.