Enillydd cystadleuaeth yn cael cyfle i hyrwyddo cynnyrch cig oen i gwmni archfarchnad

14/08/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Cafodd enillydd Cystadleuaeth Arloesedd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru y cyfle i gynnig ei chynnyrch i benaethiaid cwmni archfarchnad Sainsbury’s tra’n hyrwyddo gwaith y Fenter Ŵyn a’r Mudiad yn ddiweddar.

Yn dilyn ei llwyddiant yng nghystadleuaeth arloesedd yn ystod Sioe Frenhinol Cymru 2018, mae Cadi Mars Jones, aelod o CFfI Nantglyn, Ffederasiwn Clwyd, wedi bod yn gweithio’n agos gyda Dunbia a Sainsbury’s i ddatblygu pryd cig oen newydd. Ar ddechrau’r mis, roedd cyfle iddi, yn ogystal ag Anna Blakey ac Alison Harvey o Dunbia, a Nia Lloyd, Cyfarwyddwr CFfI Cymru, i hyrwyddo’i chynnyrch a gwaith ehangach y Fenter Ŵyn i archfarchnad flaenllaw Prydain.

 

Ysgwydd cig oen wedi ei farineiddio mewn sbeisys Morocaidd yw’r cynnyrch, gyda dewis o ddau iogwrt, mint a garlleg yn ogystal â betys coch ac afal. Mae wedi’i anelu at gynulleidfa ifanc, ac mae’r rysáit yn cadarnhau i fod yn bryd hawdd a chyflym i wneud.

Dywedodd Cadi ei hun am y cynnyrch: "Gan fod blas ac arogl y cig yn hynod o gryf, mae’r defnydd o sbeisys yn ehangu blas y cig yn hytrach na’i rwystro. Yn ogystal, mae’r sbeisys yn cynnig elfen gwahanol, modern, yn hytrach na’r dull traddodiadol o gael cig oen fel Cinio Dydd Sul gyda saws mint."

 

Roedd y daith i Sainsbury’s yn gyfle i Cadi i arddangos ei chynnyrch: fe wnaeth dau gogydd proffesiynol goginio’r rysáit, cyn ei gyflwyno i Bennaeth Arloesedd a chynrychiolwyr eraill o Sainsbury’s. Amlygodd yr ymweliad y cyfleoedd a ddarparwyd i aelodau CFfI Cymru trwy’r Fenter Ŵyn, sy’n cynnig y cyfle i aelodau gyflenwi ŵyn Cymreig am bris premiwm i siopau Sainsbury’s drwy’r flwyddyn.

 

Potensial mawr i gig oen

 

Mynegodd Alison Harvey, Rheolwr Amaethyddol Ŵyn i Dunbia; "Roedd pleser gan Dunbia gefnogi’r fenter gan fod potensial mawr i gig oen gael ei gydnabod fel bwyd cyfleus. Yn Dunbia, rydym yn hoffi gweld prosiectau fel hyn, sydd yn rhoi gwerth ychwanegol i’r cwsmer. Mae’r bartneriaeth gyda CFfI Cymru a Sainsbury’s yn rhoi’r cyfle i ni ddatblygu mentrau fel hyn drwy’r gadwyn fwyd, yn darparu dyfodol cynaliadwy i ffermwyr ifanc ledled Cymru."