Enillydd gwobrau comedi yn lansio nofel newydd

30/10/2015

Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Sioned Wiliam wedi ennill gwobrau fel cynhyrchydd rhaglenni teledu ac wedi gweithio gyda rhai o sêr mwyaf y diwydiant comedi. Nawr, mae’n rhoi ei dawn ar waith yn y byd cyhoeddi gyda’i nofel ffraeth newydd.

 

Chwynnu yw ail nofel Sioned, sy’n dod o’r Barri’n wreiddiol ond sydd bellach yn byw yn Llundain. Mae’n dilyn llwyddiant Dal i Fynd, a gafodd ganmoliaeth uchel gan bobol fel Bethan Gwanas a’i disgrifiodd fel "Tonic o nofel! Wedi chwerthin yn uchel ond yn agos at ddagrau weithiau hefyd." Mae’r stori honno, sy’n dilyn blwyddyn ym mywydau tair o fenywod canol oed, bellach yn cael ei datblygu’n gyfres deledu.

 

Er bod Sioned yn gyfarwydd iawn â byd radio a theledu ar ôl gweithio yno ers dros 20 mlynedd, mae Chwynnu yn gofyn beth sy’n digwydd pan mae’n rhaid camu oddi wrth prysurdeb gwaith ac edrych y tu hwnt at fywyd symlach yn agosach at bobol a’r tir.

 

Yn y nofel, mae Dylan yn gynhyrchydd llwyddiannus nes iddo brofi cwymp annisgwyl sy’n newid ei fywyd yn llwyr. Mae Meriel, ei wraig, yn rhy hoff o’r fotel nes iddi sylweddoli bod mwy i fodolaeth na bwyd drud y deli a Prosecco oer. Mae Gwen yn wynebu dilema bywyd canol oed – gofalu am riant oedrannus a’i anghenion ei hun. Mae sawl sioc yn eu disgwyl nhw – a’r darllenydd.

 

"Trio sgrifennu rhywbeth doniol ydw i," meddai Sioned Wiliam. "Rhywbeth rhwydd i’w ddarllen gyda mymryn o ddychan hefyd. Falle fod yna ambell graig o hiwmor miniog yn nofio o dan yr wyneb!"

 

Mae Chwynnu eisoes wedi derbyn canmoliaeth uchel gyda’r cyflwynydd teledu Angharad Mair yn ei disgrifio fel ‘pleser pur!’. "Nofel afaelgar ac annisgwyl, " meddai. "Mae’n llawn pobol ddiddorol a chyfarwydd a sefyllfaoedd doniol a dwys."

 

Yr awdures

 

Ganwyd Sioned Wiliam yng Nghaerfyrddin ac fe’i magwyd yn y Barri. Ar ôl mynychu’r brifysgol yn Aberystwyth a Rhydychen ymunodd ag Adran Adloniant Ysgafn Radio’r BBC yn Llundain. Gweithiodd fel cynhyrchydd radio a theledu yng Nghymru a Lloegr ar raglenni fel i-dot, Big Train, Drop the Dead Donkey a Yonderland. Mae hi’n enw cyfarwydd ym myd comedi teledu ynysoedd Prydain, fe’i henwebwyd am wobr BAFTA Lloegr dair gwaith fel cynhyrchydd ac enillodd y British Comedy Award a’r Rhosyn Efydd ym Montreux am Big Train ym 1999. Bu’n Bennaeth Comedi Rhwydwaith ITV, gan gomisiynu nifer fawr o ffilmiau a chyfresi comedi. Mae hi bellach yn Gomisiynydd Comedi ar gyfer BBC Radio 4.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru