Enwebwch aelod i'r Orsedd

Dim ond pythefnos sydd i fynd er mwyn enwebu unigolyn i'w hurddo yng Ngorsedd y Beirdd ym Mhrifwyl Ynys Môn. Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad mawr yn gymunedol neu’n genedlaethol?

Dim ond aelodau o’r Orsedd all enwebu ac eilio unigolion i’w hystyried i gael eu hanrhydeddu, ac mae’n rhaid i’r sawl sy’n cael ei gynnig fod yn gallu siarad Cymraeg. 

 

Dywedodd Cofiadur yr Orsedd, Penri Tanat, “Mae Gorsedd y Beirdd yn anrhydeddu unigolion sydd yn haeddu cael eu cydnabod am eu cyfraniad mewn gwahanol feysydd yn flynyddol.  Dyma ein ffordd ni yng Nghymru i ddangos ein cydnabyddiaeth am ymroddiad i’n gwlad a’n diwylliant ym mhob rhan o’r wlad. 

“Bydd enwau’r rheiny sy’n cael eu henwebu yn mynd gerbron Panel Urddau’r Orsedd yn y gwanwyn, a’r cyhoeddiad yn cael ei wneud ddechrau mis Mai.  Bydd yr unigolion llwyddiannus yn cael eu hurddo i’r Orsedd ar Faes yr Eisteddfod yn Ynys Môn fis Awst.

“Felly, os ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad allweddol i’r diwylliant Cymraeg yn lleol yn eu cymuned, neu yn genedlaethol, mae angen symud ar fyrder, gan fod y dyddiad cau’n prysur agosau.  Gobeithio’n arw y cawn nifer dda o enwebiadau ar gyfer yr Eisteddfod ym Môn.”

 

Derwydd

 

Yn unol â threfniadau Urddau er Anrhydedd Gorsedd y Beirdd, bydd pob aelod newydd yn dod yn aelod ar yr un gwastad, sef fel Derwydd.  Bydd pob person sy'n derbyn aelodaeth trwy anrhydedd Yr Orsedd yn cael eu derbyn un ai i'r Wisg Werdd, neu'r Wisg Las, yn ddibynnol ar faes eu harbenigedd.

 

Bydd y rheiny sy’n amlwg ym myd y gyfraith, gwyddoniaeth, chwaraeon, newyddiaduriaeth, y cyfryngau, gweithgaredd bro / neu genedl yn derbyn Urdd Derwydd - Y Wisg Las am eu gwasanaeth i’r genedl.  Bydd y rhai sy’n cyfrannu i’r celfyddydau yn mynd i’r Wisg Werdd, gan gynnwys enillwyr Cadair a Choron Eisteddfod yr Urdd. 

 

Mae modd i’r rheiny sy’n sefyll arholiad yr Orsedd neu sydd wedi astudio cwrs gradd mewn unrhyw bwnc yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg gael eu hurddo ar sail eu gradd, ynghyd â’r rheiny sydd wedi dilyn cwrs gradd mewn cerddoriaeth.

 

Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n cael ei urddo i’r Orsedd ddod yn aelod o Lys yr Eisteddfod.

 

Dim ond enillwyr prif wobrau’r Eisteddfod Genedlaethol a urddir i’r Wisg Wen. 

 

Gellir canfod y manylion i gyd ar wefan yr Eisteddfod

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru