Enwebwch ddysgwr y flwyddyn

Gyda ychydig wythnosau i fynd cyn dyddiad cau cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni, mae’r Eisteddfod yn chwilio am enwebiadau ar gyfer wobr nodedig.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un sydd dros ddeunaw oed ac sydd wedi dysgu Cymraeg.  Daw’r cyn-enillwyr o bob rhan o Gymru a thu hwnt - gyda mwy nag un enillydd yn byw a gweithio ym Mhatagonia! 

 

Mae amryw yn cystadlu pan ddaw’r Eisteddfod i’r ardal leol, gyda’r holl weithgareddau cymunedol yn rhoi hwb i hyder nifer fawr o ddysgwyr.  Ond does dim rhaid aros i’r Eisteddfod ddod i’ch ardal chi cyn meddwl am gystadlu.  

 

Mae llawer o’r cystadleuwyr yn cael eu henwebu gan deulu, ffrindiau neu diwtor.  Mae dysgu unrhyw iaith yn her, ac mae cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn gyfle gwych i gydnabod eu camp ac i’w llongyfarch ar eu llwyddiant.

 

Gari Bevan o Ferthyr oedd enillydd cystadleuaeth 2015, a dywed, “Mae dysgu Cymraeg wedi bod yn bwysig iawn i mi.  Cafodd fy mhlant addysg Gymraeg ac rwyf wrth fy modd yn siarad Cymraeg gyda’r teulu nawr.  Rydw i’n annog unrhyw un i fynd ati i ddysgu’r iaith, ac os ydych chi wedi dysgu, beth am gymryd rhan yng nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni?

 

“Mae ennill y gystadleuaeth wedi bod yn brofiad arbennig. ‘Doeddwn i ddim yn disgwyl ennill wrth gyrraedd y rownd derfynol.  Ac rydw i’n gobeithio y bydd ennill y gystadleuaeth yn hwb neu’n ysbrydoliaeth i bobl eraill i anfon eu cais eleni.  Pob lwc i bawb sy’n cystadlu eleni.”

 

Os oes gennych chi ddiddordeb eleni, fe ellir cystadlu trwy lawrlwytho’r ffurflen gais o’r llyfryn gwybodaeth ‘Beth Amdani’ ar wefan yr Eisteddfod, fe ellir cwblhau’r ffurflen eich hun, neu ofyn i rywun eich enwebu ar gyfer y gystadleuaeth.

 

Mae disgwyl enwebiadau gyrraedd erbyn 31 Mawrth er mwyn cael eu hystyried ar gyfer un o brif wobrau’r Eisteddfod.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru