Eos yn sefydlu cronfa nawdd er budd y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg

30/07/2019

Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae Eos – Yr Asiantaeth Hawliau Darlledu yn sefydlu elusen o’r enw Cronfa Nawdd Eos fydd yn cynnig nawdd er budd y diwydiant cerddorol Gymraeg.

Bydd y gronfa yn agored i geisiadau gan artistiaid, cyfansoddwyr, hyrwyddwyr neu unrhyw un sy’n gwneud bywoliaeth yn llawn neu yn rhan amser drwy gerddoriaeth Cymraeg neu berfformio mewn cynyrchiadau Cymraeg Mae’r gronfa yn cynnig pecynnau nawdd o isafswm o £500 hyd uchafswm o £2000 ar gyfer hyd at 70% o gostau unrhyw gynllun neu offer.

 

Yna bydd panel cwbl ddiduedd, wedi ei benodi gan Fwrdd Eos, yn penderfynu ar y ceisiadau o fewn 4 wythnos i’r dyddiad cau. Bydd y ffurflenni cais ar gael o ddechrau mis Medi. 

 

Meddai Dafydd Roberts ar ran Bwrdd Eos, “Y bwriad yw ceisio cynorthwyo’r diwydiant cerddorol Gymraeg drwy gynnig nawdd mewn ffordd syml a didrafferth, a heb y rhwystrau arferol. Gan mai arian preifat yw’r gronfa, bydd modd ei ddefnyddio hefyd fel arian cyfatebol mewn unrhyw gais addas arall.” 

 

Cefndir 

 

Sefydlwyd Eos yn 2012 fel ymateb i’r newid polisi yn PRS, er mwyn sicrhau breindaliadau teg i gyfansoddwyr a chwmnïau cyhoeddi yng Nghymru. Bellach mae gan Eos gytundeb trwyddedu ‘blanced’ gyda’r BBC ac S4C, ac mae’r corff casglu wedi llwyddo i ddosbarthu dros £500,000 i’w aelodau ers dechrau 2013. 

 

Am fanylion pellach, cysylltwch â Tomos Jones, Gweinyddydd Eos – 01286 832110 Gweinyddyddeos@gmail.com