Eryri yn barod am y Pasg

24/03/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Wrth i ragolygon y tywydd ddarogan tywydd cyfnewidiol dros y Pasg, mae Parc Cenedlaethol Eryri yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr o bedwar ban byd dros yr wythnosau nesaf.

Un o’r staff sydd wedi bod yn paratoi at brysurdeb y misoedd nesaf ydy Awel Gruffydd, Rheolwr Masnachol Canolfannau Croeso’r Awdurdod. “Mae’r Ganolfan Groeso ym Metws y Coed wedi profi gaeaf llwyddiannus iawn a’r her i ni rwan ydy parhau â’r llwyddiant hwnnw yn ein Canolfannau ym Meddgelert ac Aberdyfi. Ychydig o waith twtio sydd wedi digwydd yn y Ganolfan yn Aberdyfi gan ein bod ni’n gobeithio gwneud gwelliannau i’r ganolfan honno yn ystod y flwyddyn, ond mae’r ganolfan ym Meddgelert wedi ei gwedd-newid yn llwyr."

 

Ychwanegodd, "Yn ogystal â hyn, rydan ni wedi derbyn stoc newydd o lyfrau, nwyddau a chofroddion ac yn falch iawn o fod yn gallu gwerthu cynnyrch nifer o grefftwyr lleol, gan gynnwys cardiau cyfarch a mygiau o Fethesda, bagiau o Ddolgellau, carthenni gwlân o Fflint, a phecynnau tyfu madarch o Nantmor. Digon o ddewis ac amrywiaeth i bawb!”

 

Papur newydd

 

Wedi eu dosbarthu hefyd ar gyfer y gwyliau mae degau o filoedd o gopïau o Eryri/Snowdonia, papur newydd y Parc Cenedlaethol. Eleni, a hithau’n flwyddyn Antur Cymru, mae’r cynnwys a’r dyluniad yn adlewyrchu hynny. Branwen Rhys Dafydd yw’r golygydd. “Yn rhifyn Eryri eleni mae 16 o dudalennau yn llawn awgrymiadau ar bethau i’w gwneud yn Eryri. Mae ‘na wybodaeth am gerdded llwybrau Cadair Idris, yr Wyddfa a Dyffryn Maentwrog, beicio ym Mharc Coedwig Coed y Brenin  a’r llefydd gorau i Weld Sêr gyda’r nos yn Eryri. Mae’n llawn gwybodaeth hefyd am ba ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn yr ardal drwy’r flwyddyn a’r wybodaeth ddiweddaraf am rai o brif brosiectau’r Awdurdod.”

 

Bydd y Canolfannau Croeso yn agor o 0930 tan 5 yr hwyr, neu fel arall, os am fwy o fanylion am bethau i’w gwneud neu lefydd i ymweld â nhw yn Eryri, ewch i'r wefan

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru