Eryri yn rhagori yn Japan

18/08/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cymdeithas Asiantwyr Teithio Siapan wedi enwi ffordd yn y gogledd fel un o’r 20 gorau yn Ewrop – un o ddim ond dwy yng Ngwledydd Prydain i’w dewis gan y grŵp hwn.

Mae JATA wedi enwi ffordd yng Ngogledd Cymru fel ‘Ffordd y cestyll mewn gwlad hudol’. Mae’r daith yn dechrau a gorffen yng Nghonwy gan ymweld a’r pedwar castell Safle Treftadaeth y Byd yn ogystal a Pharc Cenedlaethol Eryri.

 

Mae hyn yn dilyn eu gwobr yn 2015 i Gonwy fel un o’r pentrefi prydferthaf yn Ewrop.  Mae hyn wedi arwain at gynnydd flwyddyn ar ôl blwyddyn mewn ymwelwyr o asiantaethau JATA, gyda disgwyl 2,380 o ymweliadau o fis Ebrill - Medi 2017.

 

Mae’r ail daith yng Ngwledydd Prydain – hefyd yn sydd yn dod i ben yng Nghaerdydd.  Mae’r daith wedi selio ar Rygbi i gydfynd gyda Siapan yn cynnal Cwpan Rygbi’r Byd yn 2019 ac yn dechrau o dref Rugby gan ddilyn taith drwy gefn gwlad ac atyniadau diwylliannol.

 

 

Cafodd 73 cais o 21 gwlad eu hystyried ar gyfer y wobr oedd yn cael eu casglu gan asiantwyr teithio, cwmnïau teithio, byrddau twristiaeth, cwmnïau awyrennau, ac aelodau eraill o Gyngor Hyrwyddo Tîm Ewrop JATA sy’n arwain y fenter hon. 

 

Aeth y ddirprwyaeth JATA i Gymru ym mis Tachwedd gan ymweld â’r atyniadau ar hyd y llwybr a ddewiswyd trwy daith ymgyfarwyddo a drefnwyd gan Croeso Cymru.  Cyfarfu Ken Skates, Gweinidog yr Economi â’r grŵp yng Nghanolfan Fwyd Bodnant yn ystod eu taith pum niwrnod o amgylch Cymru. 

 

Croesawodd Ysgrifennydd yr Economi y newyddion heddi, gan ddweud: “Mae’r wobr hon yn newyddion rhagorol, ac mae’n dangos y gwerthfawrogiad cynyddol sydd o’r hyn sydd gan Gymru i’w gynnig fel cyrchfan wyliau ymhlith cwmnïau teithio o Siapan.   Roedd y proffil uwch i Gonwy yn Siapan yn dilyn y wobr gan JATA yn 2015 yn blatfform gwych inni hyrwyddo Cymru mewn marchnad sy’n gymharol newydd, ac i ledaenu’r neges ar yr hyn sydd gan Gymru i’w gynnig.  Mae’r diwydiant yng Ngogledd Cymru wedi croesawu’r cyfle i ddenu mwy o ymwelwyr o’r fachnad ac yn edrych ymlaen at eu croesawu i’r ardal.  Bydd y wobr hon yn rhoi rhagor o gyfleoedd inni ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda JATA ar hyrwyddo Cymru i ymwelwyr o Siapan.” 

 

Cydnabod pwysigrwydd gogledd Cymru

 

Meddai Jim Jones, Rheolwr-gyfarwyddwr Twristiaeth Gogledd Cymru: “Rydym yn falch iawn bod JATA yn parhau i gydnabod pwysigrwydd gogledd Cymru fel cyrchfan bwysig ar gyfer twristiaid o Siapan.  Rydym wedi creu perthynas ragorol gyda Bwrdd JATA.  Nid bob diwrnod y gwelwn wlad sy’n dymuno hyrwyddo gwlad arall yn eu diwydiant teithio.   

“Ddwy flynedd yn ôl daethom yn rhan o ‘Tîm Ewrop’ yn hyrwyddo Conwy a Gogledd Cymru i Siapan fel rhan o’r trefi a’r pentrefi prydferthaf yn Ewrop.  Ers hynny rydym wedi mynd i sioeau masnach, wedi cyfieithu gwefannau, fideos hyrwyddo, gwybodaeth a rhestrau o atyniadau i ymweld â hwy, wedi penodi llysgennad Siapan ac wedi croesawu pwysigion twristiaeth Siapan ar ymweliad â Gogledd Cymru fis Tachwedd diwethaf. 

“Ar ben hyn i gyd rydym wedi gweld cynnydd o 84%  yn nifer yr ymwelwyr o Siapan sy’n dod i Ogledd Cymru.  Byddwn yn hyrwyddo’r llwybr cyffrous hwn yng Ngogledd Cymru yn un o’r Expos mwyaf yn y byd ym mis Medi, ac am y tro cyntaf gyda chymorth gan  VisitBritain a Chroeso Cymru, bydd gennym stondin masnach wedi’i brandio yn yr Expo i hyrwyddo Cymru.” 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru