Ffenestri i Ddathlu Dewi yng Nghaergybi!

27/02/2020

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae ffenestri gwag, yng nghanol Caergybi, wedi eu gweddnewid i gefnogi dathliadau Gŵyl Dewi’r dref. Dan arweiniad Gladys Pritchard, Merched y Wawr a disgyblion Ysgol Morswyn sy’n gyfrifol am y campwaith sy’n cynnwys cymeriadau ac arteffactau Cymreig.

Mae dathliadau Gŵyl Dewi Caergybi yn dechrau ar Ddydd Gwener 28/2/20 gyda Pharêd o dros 700 o bobl ifanc o 11 o ysgolion yn gadael Santes Fair 10yb ac yn gorffen ger y Llyfrgell. Ar Ddydd Sadwrn 29/2/20 mae’r bore hwyl am 10yb yn Neuadd y Dref gyda rygbi i’r plant ieuengaf 2 ½ -7 oed a chrefftau Cymraeg. Yn dilyn, ar Nos Iau 5/3/2020, mae’r Cyngerdd Mawreddog yn Ysgol Uwchradd Caergybi am 6pm, pan fydd tocyn £1 ger y drws yn talu am wledd o ganu gan bobl ifanc a pherfformwyr profiadol ac, i ddilyn, gwledd o fochyn rhost. 

 

Dywedodd Alun Roberts, Cadeirydd y Pwyllgor trefnu Parêd a Chyngerdd Gŵyl Dewi: “Mae Gladys Pritchard yn un o hoelion wyth dathliadau Gŵyl Dewi Caergybi, a chyda disgyblion Ysgol Morswyn maent wedi creu gwyrthiau sy’n dod a heulwen ein cenhinen Pedr cenedlaethol i ganol y dref, gyda llawer yn aros i edrych a chanmol.”

 

Mae’r busnesau hefyd yn arddangos baneri ac addurniadau Cymraeg, gyda fforwm Siarter Iaith o ddisgyblion ysgolion lleol yn ddiolchgar i’r ymateb i’w hapêl am gefnogaeth ac am groeso Cymraeg. Esboniodd Alun Roberts: “Mae croeso cynnes i bawb ymuno â ni yn nathliadau’r dref ac i wario yn ein busnesau lleol cefnogol. Ein gobaith yw y bydd y dathliadau yn mynd o nerth i nerth ac mae gennym eisoes gynlluniau i ehangu’r dathliadau’r flwyddyn nesaf i ymateb i gyfleoedd newydd prosiect treftadaeth Tirlun. Am eleni rydym yn ddiolchgar iawn am nawdd gan Gyngor y Dref, y Bwrdd Crwn, Stenaline, a chefnogaeth amhrisiadwy'r ysgolion lleol.”