Ffermwr mynydd ifanc yn serennu mewn ymgyrch gwerth £250,000

14/02/2020

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae ffermwr ifanc medrus o Ddyffryn Ceiriog yn serennu mewn ymgyrch i hyrwyddo Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI ledled Cymru a Lloegr.

Mae Caryl Hughes, sy’n ffermio mewn partneriaeth â’i theulu ger Llanarmon Dyffryn Ceiriog, yn ymddangos yn ymgyrch ddiweddaraf Hybu Cig Cymru.

 

Cyhoeddwyd yr ymgyrch, sy’n costio chwarter miliwn o bunnau ac a fydd yn canolbwyntio ar rinweddau cynaliadwy cig coch Cymru, yng nghynhadledd flynyddol HCC ym mis Tachwedd 2019 gan Gadeirydd HCC, Kevin Roberts.
Bydd yn cynnwys hysbysebion radio a theledu, hysbysebion teledu ar alw, ynghyd â hysbysebion  print a phartneriaethau cyfryngol.

 

Yn ogystal, bydd yn cynnwys negeseuon craidd ynghylch cynhyrchu cig coch cynaliadwy yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar elfennau fel  tirwedd, hinsawdd a defnyddio dŵr.
Yn yr hysbyseb deledu, gwelir Caryl gartref ar ei fferm yn Nyffryn Ceiriog lle mae’n magu ei diadell ei hun yng nghanol golygfeydd godidog ac amgylchedd naturiol.

 

Mae Caryl yn wyneb cyfarwydd yn y byd amaethyddol yng Nghymru; bu’n Llysgennad Ifanc y Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol ac yn Gadeirydd Ffermwyr Ifainc Maldwyn.

 

Mae ganddi radd mewn Amaethyddiaeth o Brifysgol Aberystwyth a hi oedd y person cyntaf i fanteisio ar Ysgoloriaeth Llyndy Isaf gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.  Roedd hynny’n golygu rheoli fferm fynydd yn Eryri am flwyddyn, gan gyfuno arferion ffermio cynaliadwy â rheoli'r amgylchedd naturiol nodedig.
Ar ôl cystadlu ar Fferm Ffactor S4C, mae Caryl yn gwbl gartrefol  o flaen y camera.
Wrth sôn am yr ymgyrch, dywedodd Caryl: ‘Yr un fath â’r rhan fwyaf o ffermwyr defaid a chig eidion Cymru, rwy’n ymfalchïo yn ein diwydiant, yn y bwyd rydym yn ei gynhyrchu a’r ffordd rydym yn cynhyrchu’r bwyd hwnnw. Rwy’n falch iawn o fod yn rhan o’r ymgyrch hon sy’n hyrwyddo’r union bethau hynny.’

 

Lleisiau dilys fermio Cymru

 

Dywedodd Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu’r Farchnad yn HCC: ‘Roeddem am i leisiau dilys ffermio Cymru serennu yn yr ymgyrch hon er mwyn dangos y darlun go iawn o gig coch Cymru’n cael ei gynhyrchu.’
‘Mae gwybodaeth, angerdd a phrofiad Caryl yn ddiymwad ac mae hi’n llysgennad credadwy iawn i’n diwydiant a’n cynnyrch.   ’Rydym yn siŵr y bydd gwylwyr a defnyddwyr yn cael eu denu gan agosatrwydd a brwdfrydedd hoffus Caryl.’
Mae ymgyrch newydd HCC yn dechrau ar 13 Chwefror a gellir ei gweld a’i chlywed ar amryw o lwyfannau teledu ar-alw a gwasanaethau radio  ledled Cymru a Lloegr.