Ffermwyr Ifanc Cymru yn dewis teithwyr tramor

02/11/2015

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Cynhaliwyd Diwrnod Dethol Rhyngwladol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru dros yn Llanelwedd ble bu llu o ymgeiswyr eiddgar o flaen panel i ennill y cyfle i deithio dramor. 

 

Yn ystod y dydd, cymerodd aelodau o bob cwr o Gymru ran mewn cyfweliadau i ymgeisio am gyfle i deithio i wahanol wledydd ar Raglen Ryngwladol Clwb Ffermwyr IfancCymru. Cafodd y detholion lwcus eu cyhoeddi heddiw ac a fydd yn teithio i lefydd mor bell a'r Unol Daleithau a Chanada.

 

Mae’r rhaglen yn gyfoethog iawn ac yn cynnig nifer o wahanol fathau o deithiau; o deithiau unigol i deithiau i ddau. Cynniga’r rhaglen gyfleoedd bythgofiadwy i aelodau deithio’r byd, dysgu am ddiwylliannau a ieithoedd eraill, a gwneud ffrindiau oes. Gall aelodau teithio mor bell â Chanada ac mor agos â Gogledd Iwerddon. Mae’r rhaglen hefyd yn gofyn i glybiau o bob cwr o Gymru a’u haelodau i westeio aelodau o fudiadau tebyg dros fisoedd yr haf.

 

Dywedodd Tom Jones, Cadeirydd Pwyllgor Rhyngwladol CFfI Cymru; “Mae teithio gyda CFfI Cymru yn brofiad bythgofiadwy. Mae’r rhaglen ryngwladol yn mynd o nerth i nerth ar y funud, ac eleni roedd 34 cyfweliad yn cael ei gynnal, gyda ymgeiswyr ar gyfer pob taith. Mae’n galonogol iawn gweld nifer o aelodau o bob ran o Gymru yn teithio lawr i Lanelwedd ar gyfer y diwrnod, a hefyd cawsom gyfweliadau dros Skype gan aelodau sydd wrthi’n teithio ar hyn o bryd. Cafwyd diwrnod da iawn, a llongyfarchiadau i bawb.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru