Ffermwyr ifanc yn hwylio o amgylch Prydain fel rhan o Her Cymru

21/08/2019

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae naw aelod o Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn hwylio o amgylch Ynys Prydain ar hyn o bryd fel rhan o Her Cymru, trwy Raglen Ryngwladol y Mudiad.

Mae’r tîm, a chafwyd eu pigo yn ystod diwrnod dethol y flwyddyn ddiwethaf, yn hwylio o gwmpas arfordir de orllewin y Deyrnas Unedig. Fe adawant farina Gosport ddydd Sul diwethaf. Byddent wrthi’n hwylio drwy’r wythnos, cyn stopio yn Ynys Lundy, ac wedyn gorffen y daith ym marina Penarth ddydd Gwener. Dyma’r cyfle gyntaf i grŵp o aelodau dan 18 oed fynd ar daith ar raglen Ryngwladol CFfI Cymru, sy’n cynnig hyd at ddeg taith wahanol ledled y byd i aelodau CFfI Cymru bob blwyddyn.

 

Her Cymru sy’n cydlynu’r daith. Elusen yw hyn sy’n cael ei gynnal gan wirfoddolwyr, ac mae’n cynnig profiadau bythgofiadwy i rheini rhwng 12-25 oed, ac yn dysgu sgiliau bywyd iddynt. Taith breswyl ydyw ar long dal, a bydd gofyn i’r tîm rhedeg y llong eu hunain. Dyma gyfle gwych i aelodau ifanc magu hyder ac annibyniaeth trwy ddysgu sgiliau oes.

 

Aelodau iau

 

Dywedodd Angharad Edwards, Cadeirydd Rhyngwladol CFfI Cymru; "Mae’n wych i weld bod yna daith arall wedi mynd yr wythnos hon drwy Raglen Ryngwladol CFfI Cymru. Fel pwyllgor, rydym yn falch i gynnig y daith gyntaf i aelodau iau drwy’r rhaglen, ac edrychwn ymlaen at ddatblygu teithiau megis hyn i aelodau iau yn y dyfodol."

 

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn edrych ymlaen at groesawu’r tîm yn ôl ddydd Gwener, a byddwn yn croesawu cyfweliadau gyda’r aelodau unwaith y byddent yn dychwelyd.