Ffermwyr ifanc yn siarad dros Gymru

04/04/2016

Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Teithiodd dros 500 o aelodau’r Clwb Ffermwyr Ifanc led-led Cymru i Faes Sioe Frenhinol Cymru ar Ddydd Sadwrn 2il o Ebrill i gymryd rhan yn niwrnod Siarad Cyhoeddus y Mudiad.

Mynychodd aelodau o bob cwr o Gymru y diwrnod er mwyn cystadlu yng nghystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymraeg a Saesneg y mudiad, ac fel arfer yr oedd y gystadleuaeth yn agos ym mhob adran. Yn dilyn diwrnod llawn o gystadlu enillodd Ffederasiwn Sir Benfro yr adran Saesneg a Ffederasiwn Ceredigion oedd gyntaf yn yr adran Gymraeg.

 

Dywedodd Llywydd NFU Cymru, Stephen James, “Mae NFU Cymru yn falch o ddangos eu cefnogaeth i CFfI Cymru. Yma yn NFU Cymru rydym yn llwyr gefnogol i warchod dyfodol y diwydiant amaeth yng Nghymru, ac er mwyn gwneud hynny, mae’n hanofol ein bod yn buddsoddi yn y genhedlaeth nesaf o ffermwyr.”

 

Ffrwyth llafur

 

Dywedodd Laura Elliott, Cadeirydd Cystadlaethau CFfI Cymru “Wedi wythnosau lu o ymarferion dwys, roedd hi’n wych gweld ffrwyth llafur yr holl aelodau yn cyrraedd uchafbwynt yn ystod diwrnod brwd o gystadlu. Rhaid canmol yr holl gystadleuwyr gan fod ôl ymarfer yn amlwg yn eu perfformiadau. Mae’r Diwrnod Siarad Cyhoeddus yn rhoi cyfleoedd amhrisiadwy i aelodau fagu hyder yn siarad yn gyhoeddus, ac mae hynny yn agor drysau at gyfleon gwych iddynt. Llongyfarchiadau i bawb.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru