Ffermwyr o Lanrhystud yn ennill myfyriwr y flwyddyn gyda Chymdeithas Amaethyddol Cymru

18/09/2020

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni yn mynd i Dewi Eifion Davies o Lanrhystud ger Aberystyth.

Mae Dewi yn fab i ffermwr defaid o Lanrhystud, gyda’r teulu’n ffermio tir ger Llanrhystud a Phenrhyn-coch.  Mae’r teulu’n ymwneud â chontractio amaethyddol hefyd, yn fwyaf arbennig gwneud silwair byrnau mawr.

 

Dywedodd Dr Iwan Owen o IBERS: “Roedd Dewi yn fyfyriwr eithriadol trwy gydol ei 3 blynedd o astudiaethau israddedig, gan ddangos brwdfrydedd, ymroddiad a gallu arbennig wrth iddo ennill gradd Dosbarth I ragorol.

 

"Mae Dewi yn aelod gweithgar o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanddeiniol, gan gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n amrywio o feirniadu stoc i berfformio ar lwyfan.  Mae’n Is-Gadeirydd Pwyllgor Materion Gwledig CFfI Ceredigion ac yn aelod o Bwyllgor Cymru Gyfan."

 

"Yn ychwanegol at ei waith academaidd a helpu ar y fferm deuluol ac yn y busnes contractio, mae Dewi wedi gweithio’n rhan amser hefyd i CCF am y ddwy flynedd ddiwethaf ac mae wedi derbyn swydd barhaol llawn amser gyda CCF yn ddiweddar. Mae Prifysgol Aberystwyth yn llongyfarch Dewi ar ei gamp ac yn dymuno’n dda iddo ar gyfer y dyfodol.” 

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch o gefnogi’r Wobr hon, sy’n cydnabod potensial eithriadol y genhedlaeth nesaf.