Ffermwyr yn hybu bwyd o Gymru dros gyfnod y Pasg

03/04/2018

Categori: Addysg, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Elwen Roberts a Daphne Tilley

Bu dau ffermwr da byw o Gymru yn Llundain yn ystod y dyddiau diwethaf er mwyn hyrwyddo rhinweddau cynnyrch cartref.

Heblaw eu bod yn dod o ddau ben gwahanol i’r wlad, ni allai Luke Winton a Daphne Tilley fod yn fwy gwahanol ychwaith o ran eu profiad yn y diwydiant. Serch hynny, mae’r naill a’r llall yr un mor frwdfrydig dros eu hanifeiliaid a chynhyrchu bwyd cynaliadwy o ansawdd uchel.

 

Mae Daphne, sy’n 77 oed, yn adnabyddus am werthu Cig Oen Cymru PGI yn uniongyrchol i rai o brif siopau a bwytai Llundain, a daw’r cyfan o’i fferm ei hun yn Henllan ac o ffermydd rhai o’i chymdogion yn Sir Ddinbych. Dyfarnwyd iddi MBE am ei gwasanaethau i'r diwydiant, a'r mis hwn ymunodd â Hybu Cig Cymru (HCC) mewn siopau ar gyfer sesiynau o flasu Gig Oen Cymru cyn y Pasg.

 

Dim ond 21 oed yw Luke Winton, ac mae'n dod o gyffiniau Caerdydd. Pan chwalwyd ei freuddwydion o fod yn bel-droediwr gan anaf i’w ben-glin, trodd Luke at ei gariad arall, sef anifeiliaid. Cafodd gyfle i roi cynnig ar amaethyddiaeth ar Fferm Ymddiriedolaeth Amelia yn y Barri, ac mae bellach yn gweithio ar fferm Abi Reader, sef Goldsland ym Mro Morgannwg, lle mae’n dysgu'r grefft o ffermio defaid a gwartheg godro.

 

Eleni, mae Luke yn un o bedwar ar ddeg o ffermwyr ifainc a wahoddwyd i gymryd rhan yn ymgyrch Love British Food sy’n gwahodd cenhedlaeth iau o gynhyrchwyr i fod yn llysgenhadon ar gyfer bwyd cartref, yn enwedig ar y cyfryngau cymdeithasol. Ar 22 Mawrth, mynychodd ddigwyddiad lansio arbennig yn Llundain gyda'r Ysgrifennydd Gwladol Michael Gove a nifer o bobl amlwg o'r diwydiant bwyd.

 

Dywedodd Luke Winton: “Mae ffermwyr Cymru'n cynhyrchu bwyd nodedig, ac mae'n wych cael cyfle i adrodd y stori honno fel rhan o brosiect Love British Food. Mwynheais y daith i Lundain yn fawr iawn.  Cefais gyfle i gwrdd â Gweinidogion y Llywodraeth a phobl amlwg yn y diwydiant. Rwy’n edrych ymlaen at wneud mwy yn ystod y flwyddyn sy’n dod, a dweud wrth ddefnyddwyr pa mor wych yw’r cynnyrch sydd gennym i'w gynnig.”

 

Dywedodd Daphne Tilley: “Mae llawer o'r siopau a'r bwytai gorau yn Llundain yn falch o weini Cig Oen Cymru PGI. Mae defnyddwyr yn mwynhau clywed am y ffordd naturiol a llai dwys y mae ein cig oen yn cael ei gynhyrchu, ac roedd eu hymateb i'r cig a flaswyd yn wych!”

 

Gofal gorau

 

Dywedodd Swyddog Gweithredol HCC ar gyfer y Defnyddwyr, Elwen Roberts, a ymunodd â Daphne Tilley yn Llundain: "Mae'n gwneud cymaint o wahaniaeth pan fo ffermwyr sy'n cynhyrchu'r bwyd yn cymryd rhan yn ein hymgyrchoedd. Mae defnyddwyr wrth eu bodd yn cyfarfod â'r cynhyrchwyr, a chlywed sut mae’r anifeiliaid sy’n cynhyrchu Cig Oen Cymru PGI yn cael y gofal gorau mewn systemau llai dwys.  Gall y defnyddwyr weld pa mor angerddol yw’r cynhyrchwyr dros eu hanifeiliaid a’u diwydiant. Mae Luke a Daphne yn llysgenhadon gwych ar gyfer bwyd Cymreig!”