Ffilmio cyfres deledu fawreddog yng Nghymru

03/09/2015

Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi croesawu’r penderfyniad gan Fox 21 Television Studios, o UDA, i ddefnyddio’r stiwdio ym Mhencoed i gynhyrchu eu cyfres deledu fawreddog ddiweddaraf The Bastard Executioner, gan Kurt Sutter, sef awdur-gyfarwyddwr Sons of Anarchy.

 

Mae Fox 21 Television Studios eisoes wedi buddsoddi yn y stiwdios er mwyn ffilmio eu cyfres deledu ddiweddaraf, The Bastard Executioner. Bydd y bennod gyntaf yn cael ei darlledu ar deledu America yn nes ymlaen y mis hwn. Y gobaith yw y daw mwy fyth o waith teledu a ffilm o America i stiwdios Dragon yn y dyfodol.

 

Valleywood” yw ffugenw poblogaidd y safle, ac mae yno bedair stiwdio sain fawr sy’n cynnig 60,000 troedfedd sgwâr o ofod stiwdio yn ogystal â chyfleusterau swyddfa. 

 

Cafodd y prosiect gefnogaeth i ddechrau gan yr Arglwydd Attenborough gynt, y cyfarwyddwr ac actor enwog – ef oedd Cadeirydd consortiwm Dragon International Studios. Yn Dragon y cafodd y ffilm warchae ganoloesol Ironclad ei ffilmio, ac mae cyfresi teledu fel Doctor Who, Whites, Upstairs Downstairs a Merlin wedi defnyddio’r cyfleusterau hefyd.

 

Newyddion gwych

 

Dywedodd Mrs Hart, “Mae ymrwymiad Fox 21 Television Studios i stiwdios Dragon ym Mhencoed yn newyddion gwych i ddiwydiant ffilm a theledu Cymru. Rydyn ni’n cefnogi’r fenter hon fel rhan o’n huchelgais ni i sefydlu Cymru fel canolfan ragoriaeth ar gyfer cynyrchiadau drama teledu a ffilm o’r radd flaenaf.

“Mae’r ffaith bod Fox 21 Television studios wedi dewis dod i Dragon Studios am yr hirdymor yn tystio i safon uchel y seilwaith, y lleoliadau hardd a’r gweithlu talentog sydd gennym yng Nghymru. Rwy’n edrych ymlaen at weld mwy byth o gyfresi drama a ffilmiau’n cael eu gwneud yma yn y dyfodol."

 

Ychwanegodd, “Bydd hyn oll yn denu rhagor o gynyrchiadau drama teledu rhyngwladol i Gymru, gan arwain at ragor o fewnfuddsoddi a gwariant cynhyrchu a chryfhau’r gadwyn gyflenwi. Bydd yn ehangu sgiliau’r talent lleol sy’n gweithio o fewn y diwydiannau creadigol, gan ddod â manteision economaidd ehangach i Gymru gyfan.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru