Galw am bartneriaeth i achub Ysgol Bancffosfelen

04/03/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar bwyllgor o Gyngor Sir Caerfyrddin i weithio mewn partneriaeth gyda llywodraethwyr ysgol leol i ddatblygu model newydd a allai greu gobaith i gymunedau eraill.

Mae llywodraethwyr a’r gymuned leol ym Mancffosfelen wedi brwydro i gadw eu hysgol y agored ers 12 mlynedd ers i’r Cyngor Sir roi’r ysgol ar restr o ddwsinau o ysgolion yr hoffent eu cau. Ddydd Mercher nesaf, bydd Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant y Cyngor yn trafod dyfodol yr ysgol.

 

Fe fydd yr adroddiad gan Lywodraethwyr yr Ysgol yn mynd gerbron y pwyllgor yn cynnig ffordd ymlaen o sefydlu Ymddiriedaeth Gymunedol i gynnal yr ysgol fel Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir. Mae Cymdeithas yr iaith wedi datgan ei chefnogaeth i’r cynllun a dywed Ffred Ffransis ar ran y Gymdeithas, “Gall hwn fod yn gynllun peilot a fydd yn rhoi gobaith i lawer o’n cymunedau pentrefol Cymraeg. Mae cyfle i arweinwyr newydd y Cyngor ddangos eu bod yn barod i weithio mewn partneriaeth gyda chymunedau lleol i sicrhau dyfodol byw iddynt”

 

Cefnogol

 

Yn ei lythyr at gadeirydd y Pwyllgor Craffu y Cyng Eirwyn Davies, dywedodd, Mr Ffransis “Mae Cymdeithas yr Iaith yn gefnogol iawn i gais llywodraethwyr Ysgol Bancffosfelen am sefydlu Ymddiriedolaeth Gymunedol i gynnal yr ysgol fel Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir ac i ddatblygu'r safle'n adnodd cymunedol."

 

"Gall hwn fod yn ddatblygiad cyffrous newydd ac yn gynllun peilot o ran adnewyddu ein cymunedau pentrefol Cymraeg a sicrhau addysg o safon i'r plant yn eu cymuned. Mae cyfle'n awr i Gyngor dorri'r cylchdieflig o ddatgan bwriad i gau ysgol, sydd yn ei dro'n golygu fod rhieni'n symud eu plant, sy'n golygu wedyn fod ysgol yn cau a bod teuluoedd ifainc eraill yn llai parod i brynu taui mewn pentre heb ysgol. Fel hyn y mae ein cymunedau pentrefol wedi dirywio, ac mae rhieni ac eraill yn colli teimlad o berchnogaeth ar addysg eu plant."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru