Galw am ddiddymu cymorth ariannol i fyfyrwyr astudio yn Lloegr

04/06/2020

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Yn dilyn cyhoeddiad Adran Addysg Llywodraeth San Steffan eu bod wedi pennu cwota ar y nifer o fyfyrwyr o Loegr all astudio ym mhrifysgolion Cymru ym mis Medi, mae mudiad Dyfodol i'r Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i atal y cymorth ariannol a roddir i fyfyrwyr o Gymru sydd yn mynd i astudio ym mhrifysgolion Lloegr o fis Medi 2021.

Byddai angen, wrth gwrs, eithrio'r rhai sydd eisoes wedi cychwyn ar eu cyrsiau prifysgol yn Lloegr neu’r sawl sy’n bwriadu dilyn cyrsiau mewn pynciau nad ydynt ar gael i’w hastudio ym Mhrifysgolion Cymru.

 

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd y mudiad: “Mae Dyfodol wedi bod yn pwyso am ddiddymu’r anogaeth ariannol i fyfyrwyr o Gymru ddilyn cyrsiau yn Lloegr ers peth amser bellach. Gyda’n Prifysgolion yn wynebu’r sefyllfa ariannol fwyaf difrifol ers degawdau a chymaint o fyfyrwyr disglair eisoes yn gadael Cymru, methwn weld sut y mae modd cyfiawnhau’r sefyllfa bresennol.

 

Cam cadarnhaol

 

Ychwanegodd Heini Gruffudd, "Byddai’r hyn yr ydym yn ei argymell, ar y llaw arall, yn gam cadarnhaol tuag at ddatblygu cyrsiau Cymraeg yn ein prifysgolion ac at gynllunio ar gyfer swyddi yng Nghymru, gan gynnwys cynyddu nifer yr athrawon fydd am ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.”