Galw am gynyddu arian i ddysgu Cymraeg yn y gymuned

31/01/2020

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i'r Iaith wedi galw am gynyddu arian i ddysgu Cymraeg yn y Gymuned yn dilyn sylwadau Weinidog y Gymraeg, Eluned Morgan yr wythnos hon.

Ar lawr y senedd, fe ddywedodd Eluned Morgan bod angen "edrych ar Gymraeg i oedolion yn fanwl—maen nhw'n cael £13 miliwn ac maen nhw'n dysgu tua 12,000 o bobl."

 

Mi roedd Eluned Morgan yn awyddus " ...i gael golwg ar hynny, ac mae'n cymryd eithaf lot o arian y gyllideb; dwi eisiau sicrhau eu bod nhw'n gwario'r arian yna yn gywir.”

 

Dywedodd Ruth Richards, Prif Weithredwr Dyfodol i’r Iaith: “Rydym yn bryderus yn dilyn sylwadau Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, yn y Senedd, 28 Ionawr.

“Mae Eluned Morgan fel pe bai’n cwestiynu gwerth dysgu’r Gymraeg yn gymunedol i ddysgwyr. Mae angen dathlu bod 12,680 yn dysgu’r Gymraeg yn gymunedol o dan arweiniad tiwtoriaid proffesiynol ledled Cymru.
“Mae angen cryfhau darpariaeth gymunedol dysgu’r Gymraeg, a byddai’n dda gweld y Llywodraeth yn buddsoddi yn y maes yma fel y gwna Gwlad y Basgiaid.

 

Treblu'r gwariant

 

Ychwanegodd Ruth Richards, “O ran cynllunio tymor hir, mae angen treblu’r gwariant ar ddysgu’r Gymraeg yn y gymuned ac yn y gweithle, ond am y tro, pwyswn ar y Llywodraeth i gadw a chynyddu’r gwariant yn nhermau arian real.”