Galw am wariant ar addysg Gymraeg

03/09/2019

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw am i gyfran o’r arian newydd sydd wedi ei neilltuo i addysg gan Lywodraeth Prydain i Lywodraeth Cymru fynd tuag at gynorthwyo rhieni plant oedran ysgol i ddysgu’r Gymraeg.

Dywedodd y Cadeirydd, Heini Gruffudd am y 400 miliwn sy’n debygol o gael ei glustodi ar gyfer Cymru,“Rydym wedi gofyn i’r Prif Weinidog, y Gweinidog Addysg a Gweinidog y Gymraeg neilltuo £10 miliwn o’r arian hwn ar gyfer annog rhieni i ddysgu’r Gymraeg, ac i’r gwaith gael ei weinyddu trwy’r Ganolfan Dysgu Cymraeg.

 

Rhagor o gartrefi Cymraeg

 

Ychwanegodd Heini Gruffudd, ‘Gall yr arian dalu am gyrsiau i rieni sy’n ymrwymo i ddefnyddio’r Gymraeg yn y cartref. Bydd hyn yn hwb i blant sy’n dysgu’r iaith, mewn ysgolion Cymraeg neu fel arall, ac yn gymorth tuag at y nod o gael rhagor o gartrefi Cymraeg. Credwn fod sefydlu’r Gymraeg ar yr aelwyd yn allweddol i ffyniant y Gymraeg, ac y byddai’r buddsoddiad hwn yn cynrychioli gwerth aruthrol i’r Gymraeg.”