Galw ar y Gweinidog i ymyrryd i warchod swyddi addysg Gymraeg

13/06/2019

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi galw ar Weinidog y Gymraeg, Eluned Morgan, i ymyrryd er mwyn gwarchod swyddi allweddol yn Ysgol Addysg Prifysgol Bangor.

Mae Dyfodol ar ddeall bod y Brifysgol yn bwriadu cwtogi staff dwyieithog yr Ysgol. Byddai hyn yn ergyd i’r bwriad i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg, a hynny mewn cyfnod allweddol, pan mae’r angen am athrawon sy’n gallu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn argyfyngus.

 

Cynyddu'r ddarpariaeth

 

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol,“Os ydym o ddifri ynglŷn â chreu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn canol y ganrif, yna’n amlwg, mae hyfforddi athrawon cyfrwng Cymraeg ar draws holl bynciau’r cwricwlwm yn allweddol er mwyn cyrraedd y targed. Dylem gynyddu ac nid cwtogi’r ddarpariaeth. Gan fod y toriadau hyn yn tanseilio nod strategol y Llywodraeth, rydym wedi cysylltu â’r Gweinidog i ofyn iddi ymyrryd ar fyrder yn yr achos hwn.”