Galwad olaf am arloeswyr amaethyddol

Mae’r dyddiad cau i wneud cais am gronfa deithio £3000 i wella dealltwriaeth o’r sector cig coch yn prysur agosáu.

Mae ffermwyr, cigyddion, cogyddion ac unigolion uchelgeisiol eraill sy’n rhan o’r diwydiant cig coch yn gymwys i dderbyn Ysgoloriaeth HCC i deithio’r byd, er mwyn archwilio technegau ac arferion newydd i ddatblygu dealltwriaeth o’r diwydiant.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am y cyfle hwn yw Mehefin 17 ac anogir unrhywrai sydd â diddordeb i wneud cais cyn gynted â phosibl.

 

Mae ysgolheigion blaenorol wedi astudio ystod eang o bynciau gan gynnwys geneteg defaid, bugeilio digidol, cigyddiaeth a systemau graddio cig eidion ac ŵyn ac wedi teithio i gyrchfannau pell gan gynnwys Norwy, America, Awstralia a Seland Newydd i weld y diwydiant yn ymarferol ar draws y byd.

 

Esboniodd James Ruggeri, Swyddog Gweithredol Datblygu’r Diwydiant HCC “Mae Ysgoloriaeth HCC yn gyfle ac yn llwyfan gwych i unigolion sy’n ymwneud â’r sector cig coch yng Nghymru i ddatblygu eu gwybodaeth ac archwilio syniadau a mentrau.

 

“Mae'r Ysgoloriaeth yn agored i unigolion dros 18 oed sydd â phwnc ymchwil mewn golwg a fydd o fudd i’w busnes neu i’w datblygiad personol yn ogystal â'r diwydiant yn ehangach.”

 

Datblygu cynnyrch newydd

 

Esboniodd James, “Er bod llawer o’n hysgolion blaenorol wedi canolbwyntio ar bynciau sy’n ymwneud yn uniongyrchol â ffermio defaid, cig eidion a phorc, rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan unigolion sydd â diddordeb mewn cymryd agwedd ychydig yn wahanol megis datblygu cynnyrch newydd, effeithiau amgylcheddol neu gynaliadwyedd.

 

“Byddwn yn annog unrhyw un sydd â syniad yr hoffent ei ddilyn neu dechneg yr hoffent ei harchwilio i wneud cais.”

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Mehefin 17 a gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar wefan HCC.