Glanaethwy yn rownd derfynol Britain's Got Talent

26/05/2015

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Glanaethwy ar y llwyfan

Nid Eisteddfod yr Urdd oedd ar feddyliau Côr Glanaethwy yr wythnos hon ond roedd yr arweinydd Cefin Roberts a’i gôr yn ymryson neithiwr yng nghystadleuaeth Britain’s Got Talent a hynny o flaen cynulleidfa fydeang wrth iddynt lwyddo i sicrhau lle yn y rownd derfynol.   

 

Neithiwr fe lwyddodd y Côr gyda pherfformiad trydanol yn y Gymraeg o gân y Prayer gan dderbyn ymateb cadarnhaol iawn gan y beirniaid, gyda Amanda Holden hyd yn oed yn proffwydo y gallant fynd ymlaen a churo’r gystadleuaeth. Roedd Simon Cowell hefyd yn ganmoliaethus iawn o’u perfformiad gyda’r panel i gyd yn sefyll i gymeradwyo wedi’r perfformiad. Yr oedd perfformiad Glanaethwy wedi taro'r tant ar Trydar hefyd, gyda'r côr yn trendio am gyfnod trwy Brydain. 

 

Bydd y ffeinal yn cael gynnal nos Sul nesaf ac fe gyhoeddwyd y bydd y Glanaethwy yn canu clasur Leonard Cohen, Hallelujah. Wrth i nos Sul nesau, dymuna Lleol.cymru pob hwyl i’r Côr wrth iddynt gystadlu yn y rownd derfynol.