Glyn Evans wedi marw yn 70

26/04/2014

Categori: Ar-lein, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Glyn Evans wedi marw yn 70

Mae'r newyddiadurwr a chyn olygydd Y Cymro Glyn Evans wedi marw yn 70 oed, ar ôl salwch byr.

 

Fe fu Mr Evans yn gweithio i wasanaeth ar-lein y BBC a'r Herald Cymraeg yn ystod gyrfa hir a llwyddiannus.

 

Er ei fod wedi ymddeol, roedd yn parhau i fod yn weithgar - roedd yn ysgrifennu blog ac yn gyfrifol am gyhoeddi cylchgrawn ar gyfer Cymry ar wasgar yn rhinwedd ei gyfrifoldeb fel golygydd Yr Enfys.

 

Mae'r newyddiadurwr blaenllaw Gwilym Owen, oedd yn gyfaill i Mr Evans, wedi ei ddisgrifio fel "llenor a newyddiadurwr arbennig o dda".

 

"Roedd ganddo ddiddordeb mawr yn llenyddiaeth Cymru, roedd o wedi ysgrifennu cyfrol neu ddwy ei hun, ac roedd yn ddychanwr o fri - roedd yn gallu cymryd golwg chwareus ar newyddion yng Nghymru a rhoi pin mewn ambell i swigen.

 

"Doedd dim byd creulon am Glyn ond roedd ganddo'r ddawn i weld ochr ysgafn petha' a dweud ei ddeud mewn ffordd gryno iawn, iawn."

 

Roedd gan Mr Evans "arddull arbennig o ysgrifennu, ac roedd yn gallu gweithio'n gyflym iawn - roedd yn godwr bora mawr, roedd yn licio bod yn ei waith erbyn hanner awr wedi pump i chwech bob bora, ac yno roedd o wrth ei ddesg cyn i eraill godi".

 

Yn ôl Mr Owen, roedd yn "berffeithydd o newyddiadurwr Cymraeg".

 

Er cystal safon ei waith, doedd Mr Evans ddim yn un uchel ei gloch, a doedd o "ddim yn licio gormod o ryw ffỳs a sylw".

 

Ond roedd yn ddigon parod i dalu teyrnged i bobl roedd yn ei edmygu, ac roedd ganddo "gylch mawr o gyfeillion ac edmygwyr".

 

Ffynhonnell: Gwefan BBC Cymru Wales

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net