Gofod Gwneud yn agor ym Mhorthmadog

Bydd cynllun newydd yn cael ei lansio yr wythnos hon ar stryd fawr Porthmadog ble bydd nifer o beiriannau technoleg newydd ar gael i'r cyhoedd.

Mae’r ffiws ar fin cael ei danio ym Mhorthmadog, gyda Ffiws, Gofod Gwneud sy’n lansio ar y 10fed o Hydref 2019.
Gofod Gwneud ydi gofod cydweithredol ar gyfer gwneud, dysgu, archwilio a rhannu sy'n defnyddio offer uwch-dechnoleg ac offer di-dechnoleg.

 

Bydd nifer o beiriannau diddorol ar gael ym Mhorthmadog fel argraffwyr 3D, torwr laser a pheiriant CNC. Mi fydd Ffiws wedi ei leoli yn 125 Stryd Fawr Porthmadog ac mi fydd ar gael am ddim I bawb. Pwrpas y cynllun, sy’n cael ei arianu gan Arloesi Gwynedd Wledig (AGW) ac ARFOR, Cyngor Gwynedd yw agor gofod gwaith dros dro mewn adeiladau segur yng nghymunedau Gwynedd i roi'r cyfle i fusnesau lleol, a’r gymuned yn ehangach, ddefnyddio offer a thechnoleg newydd.

 

Mae AGW yn chwilio am atebion arloesol i heriau sy’n wynebu economi Gwynedd. Maent yn gwneud hyn trwy dreialu dulliau newydd, gyda rhai ohonynt yn llwyddo ac yna’n cael eu hailadrodd, ac eraill yn methu â chyrraedd amcanion cychwynnol, ond defnyddir y mewnwelediadau gwerthfawr ohonynt i lywio prosiectau yn y dyfodol. Mae Cynllun ARFOR yn edrych i ddatblygu’r economi, creu swyddi gwerth uchel a hybu’r Iaith mewn ardaloedd yng Ngwynedd, Môn, Ceredigion a Chaerfyrddin, drwy arbrofi gyda syniadau newydd ag arloesol. Arianwyd Cynllun ARFOR gan Llywodraeth Cymru.

 

Datrys problem 

 

Esboniodd Rhys Gwilym, Uwch Swyddog AGW “Mi all Ffiws fod o ddefnydd i rywun! Os oes gennych broblem ‘da chi’n methu ffeindio datrysiad iddo, beth am greu y datrysiad eich hun! Mae Gofodau Gwneud yn caniatau I chi greu yr union beth rydych angen. Ella bod ‘na blymar angen ‘washer’ maint arbennig sydd ddim bosib ei brynu, mi all greu un ei hyn mewn Gofod Gwneud i’r maint union mae angen.”

 

Fe fydd y cynllun cael ei lansio nos Iau am 6.30pm yn Y Ganolfan Porthmadog i lansio Ffiws, ac i ddysgu mwy am y Gofod Gwneud a sut gall fod o ddefnydd i chi.

 

Bydd y digwyddiad yn cael ei redeg gan Jo Hinchliffe, cyfrannwr i'r cylchgrawn Hackspace a 'maker' lleol, a mi fydd yn rhoi trosolwg o'r offer fydd ar gael yn y gofod a beth sy'n bosib ei wneud wrth eu defnyddio. Hefyd, mi fyddwn yn clywed gan Jen Fenner sydd wedi adeiladu busnes dylunio a phrototeipio llwyddiannus mewn Gofod Gwneud yn Lerpwl sydd bellach yn gweithredu o Sensor City (https://defproc.co.uk).