Gofyn am ofal ar y mynyddoedd

12/12/2014

Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Eira trwchus ar y mynyddoedd

Mae'r bartneriaeth Mountain Safe yn rhybuddio cerddwyr sy'n bwriadu mentro allan i fynyddoedd Eryri i gymryd pwyll dros y penwythnos, ar ôl i dros droedfedd o eira syrthio dros nos, gyda'r rhagolygon yn addo rhagor o wyntoedd garw ac eira dros y dyddiau nesaf. 

 

Mae'r Bartneriaeth Mountain Safe yn argymell cerddwyr i gymryd gofal ac i gario bwyelli rhew a chramponau os ydynt am ddringo mynyddoedd dros 700 mtr neu ddwy fil o droedfeddi o uchder.

 

Mae gan Eryri  sawl copa dros uchder o 700 mtr, gyda'r mynyddoedd yn gyrchfan boblogaidd i ddringwyr yn ystod y gaeaf.  Mae Eryri yn beryglus iawn dros y gaeaf gyda thywydd cyfnewidiol yn dal allan y cerddwyr mwyaf profiadol, ac sy'n aml yn achosi damweiniau angeuol. Am y rhagolygon diweddaraf, ewch i Safe Snowdonia

 

Mae Mountain Safe yn bartneriaeth rhwng nifer o sefydliadau, yn cynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Heddlu Gogledd Cymru, Tîm Achub Mynydd Llanberis a'r Cyngor Mynydda Prydeinig.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net