Golwg panoramig ar rai o lwybrau Eryri

10/12/2015

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Fe fydd yn bosib o hyn ymlaen i ddilyn rhai o lwybrau mynyddoedd Eryri o glydwch eich cartref diolch i Google Street View.

 

Ers lansio “Street View” yn 2007, bu Google yn teithio ar hyd ac ar led y byd yn tynnu lluniau panoramig 360◦ o strydoedd y byd. Ond yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, mae’r cwmni wedi mentro i lefydd sy’n anhygyrch i gerbydau ac yn gynharach eleni, mewn cydweithrediad ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, cofnodwyd rhai o lwybrau prysuraf Eryri, gan gynnwys llwybrau’r Wyddfa, Cwm Idwal, Llwybr Mawddach, Lôn Gwyrfai, Foel Ispri, a Llwybr Panorama.

 

Gyda Google Trekker, sef pecyn 22kg ar eu cefnau a theclyn yn cynnwys 15 camera uwch eu pennau, bu rhai o staff a wardeiniaid gwirfoddol Awdurdod y Parc wrthi’n cofnodi golygfeydd o Eryri ar gyfer Google Street View.

 

Liz Jenkins, Swyddog System Gwybodaeth Ddaearyddol yr Awdurdod sydd yng ngofal y cynllun yn Eryri ac yn esbonio ymhellach. “Rydym yn hynod o falch o gael cydweithio gyda Google er mwyn sicrhau fod rhinweddau arbennig Eryri ar gael i’w gweld i bawb yn y byd. Wedi i’r delweddau gael eu prosesu, byddwn yn eu defnyddio ar ein gwefan er mwyn i bawb gael eu mwynhau, gan obeithio yn y pen draw y bydd y golygfeydd yn eu hysbrydoli i ymweld ag Eryri a gweld yr ardal ryfeddol hon drostynt eu hunain.”

 

Cynllunio ymweliad

 

Ychwanegodd Laurian Clemence o Google UK, “Rydym wrth ein boddau cael dod â chopaon uchaf Prydain at sylw’r byd drwy Street View. Gall yr ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol hyn yng Nghymru, Lloegr a’r Alban gael eu gweld gan unrhyw un sy’n cynllunio ymweliad penodol, neu i’r rhai hynny sydd â diddordeb i ddysgu mwy am bob copa, o’r dirwedd a’r tirlun, i’r llysdyfiant a’r golygfeydd.”

 

I gyd-fynd â’r cyhoeddiad, cynhyrchwyd fideo gan Awdurdod y Parc sy’n dilyn gwaith cofnodi Google Trekker yn Eryri.

 


 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru