Golwg yn ôl ar 2011 drwy gyfrwng fideo

EDRYCH YN ÔL AR 2011 - Golwg yn ôl ar 2011 drwy gyfrwng fideo

 

Rhai o'r digwyddiadau pwysig neu ddiddorol gafodd eu hadrodd yn ystod 2011 ar wefan BBC Cymru drwy gyfrwng fideo.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

IONAWRRhagolygon economaidd

Aeth Craig Duggan i Feirionnydd i glywed mwy

Parhau yn fregus mae rhagolygon economaidd ac felly cynyddu mae pris aur ar farchnadoedd y byd.

Yng Nghymru mae panio am aur wedi bod yn digwydd ers canrifoedd mewn rhai ardaloedd.

Ond ar hyn o bryd nid yw panio yn cael ei ganiatáu yn un o'n ardaloedd aur enwoca' - ardal Dolgellau - oherwydd pryder am yr effaith ar yr amgylchedd.

 

 

 

 

 

 

CHWEFRORAtgyfnerthu traddodiad y pibau Cymreig

Mae sôn am bibau yn Nghyfreithiau Hywel Dda.

Ddechrau'r flwyddyn cafwyd ymgyrch i geisio atgyfnerthu traddodiad y pibau Cymreig.

Mae gweithdy ym Merthyr Tudful yn rhoi cyfle i ddysgu am y grefft hynafol.

Er mai gyda'r Alban yr ydan ni'n tueddu i gysylltu'r pibau, mae son am bibau yng Nghymru mor bell yn ôl a'r 12fed Ganrif yng Nghyfreithiau Hywel Dda.

 

 

 

 

 

 

MAWRTHCofeb yn Ninbych yn un ddadleuol

Mae'r gofeb yn Ninbych yn un ddadleuol

Ar ôl misoedd lawer o anghytuno, fe gafodd cerflun dadleuol o'r anturiaethwr H M Stanley ei i ddadorchuddio yn Ninbych, ei dre' enedigol.

Roedd rhai'n gweld y gofeb fel ffordd o ddenu ymwelwyr, ond eraill yn gwrthwynebu.

Eu dadl nhw oedd y gallai fod wedi cam-drin brodorion Y Congo.

 


 

 

 

 

 

EBRILLPriodas Freinhinol

Roedd rhai am osgoi gwylio'r briodas freinhinol.

Ar Ebrill 29 fe briododd y Tywysog William a Kate Middleton yn Abaty Westminster yn Llundain.

Roedd llygaid y byd ar y briodas gyda miliynau yn gwylio'r achlysur ar y teledu.

Ond i eraill roedd yr holl sylw yn ormod a bu'n rhaid gwneud trefniadau i osgoi'r cyfan.

 

 

 

 

 

 

 

MAILofrudd didosturl

Cyn blismon yn son am lofrudd didostur

"Hwn yw un o'r troseddwyr mwyaf peryglus mae'r wlad wedi ei weld".

Dyna ddisgrifiad cyn-Brif Uwcharolygydd gyda Heddlu Dyfed Powys o John Cooper.

Cafodd Cooper, 66 oed, ei ddedfrydu i garchar am oes am lofruddio pedwar o bobl yn Sir Benfro yn yr 1980au.

Yn 1985 fe lofruddiodd Richard a Helen Thomas yn eu cartre ym Mharc Scoveston a phedair blynedd yn ddiweddarach fe lofruddiodd Peter a Gwenda Dixon ar lwybr yr arfordir.

 

 

 

 

 

MEHEFINProtest gwrthwynebiaid i ffermydd gwynt

Gwrthwynebwyr yn cynnal protest i ddangos eu gwrthwynebiaid i ffermydd gwynt.

Mewn cyfarfod arbennig ym Marchnad Y Trallwng bu galw am adolygiad llawn o bolisi ffermydd gwynt Llywodraeth Cymru.

Wrth i'r cynghorwyr sir drafod y pwnc, roedd 1,500 o brotestwyr yno hefyd yn datgan eu gwrthwynebiad i ddatblygiadau pellach yn y sir.

Un o'r cymunedau lle mae'r cynlluniau diweddara wedi achosi dadlau chwyrn ydi Meifod.

 

 

 

 

 

GORFFENNAFLlwybr yn dathlu pen-blwydd

Llwybr yn dathlu pen-blwydd

Fe wnaeth llwybr cerdded sy'n dilyn Clawdd Offa ddathlu ei ben-blwydd yn 40 oed.

Mae degau o filoedd o gerddwyr yn cerdded ar hyd y llwybr 177 milltir bob blwyddyn.

Yn wreiddiol, yn ôl y son, fe'i codwyd i rwystro'r Cymry rhag ymosod ar diroedd brenin Mersia

Nawr mae'n un o brif atyniadau twristiaeth yr ardal.

 

 

 

 

 

 

 

AWSTLladron yn targeu ardaloedd gwledig

Lladron yn targeu ardaloedd gwledig

Mewn cyfnod y gynni economaidd dywed yr heddlu fod rhai mathau o ladrata ar gynnydd.

Roedd rhybudd y gallai rhywun gael ei ladd wrth i ladron ddwyn ceblau o reilffrydd.

Yng nghefn glwad hefyd gwelwyd cynnydd mawr yn nifer yr ŵyn a defaid sy'n cael eu dwyn ôl ffigurau Undeb yr NFU

 

 

 

 

 

 

MEDICof am y glowyr

Cafodd nifer o wasanaethau eu cynnal er cof am y glowyr

Bu farw pedwar o lowyr yn dilyn damwain ym mhwll glo Gleision yng Nghwm Tawe.

Roedd dwr wedi llifo i'r pwll ac ofer fu ymdrechion dewr y timau achub i ddod o hyd i'r pedwar yn fyw.

Cafodd cronfa apel ei lasnio i helpu teuluoedd y dynion a bu nifer o wasanaethau er cof am y glowyr.

Mae ymchwiliad i achos y ddamwain yn parhau.

 

 

 

 

 

 

HYDREFDechraur diwedd i Brifysgol Cymru

Dechrau'r diwedd i Brifysgol Cymru

Gwelwyd cyhoeddiad fydd yn golygu diwedd ar ar sefydliad Prifysgol Cymru.

Daeth hyn ar ôl sawl ergyd.

Ym mis Hydref cyhoeddodd Asiantaeth Ffiniau Prydain eu bod yn cynnal ymchwiliad.

Daeth hyn ar ôl i BBC Cymru ddarganfod cynllwyn sy'n cynorthwyo myfyrwyr tramor i gael gradd Prifysgol Cymru, yn ogystal â chael fisa trwy dwyll.

 

 

 

 

 

 

 

TACHWEDDGary Speed Cymraeg

Elen Wyn fu'n siarad â rhai o gyfeillion a chefnogwyr Gary Speed

Y byd chwaraeon a Chymru yn cael ei syfrdanu gyda'r newyddion fod rheolwr y tîm cenedlaethol Garry Speed wedi ei ganfod yn farw yn ei gartref.

Bu'n seren gyda Leeds, lle'r enillodd bencampwriaeth yr hen adran gyntaf, yn ogystal â chyfnodau gydag Everton, Newcastle, Bolton a Sheffield United.

Enillodd mwy 85 o gapiau i Gymru a bu'n rheoli Bolton a Sheffield United cyn derbyn swydd rheolwr Cymru yn Rhagfyr 2010.

 

 

 

 

 

RHAGFYRDiwedd i yrfa ryngwladol Shane Williams

Diwedd i yrfa ryngwladol Shane Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffynhonnell BBC